Prva popolna rešitev za kontinuirano kontrolo gradnje – BuildIT Construction

 

BuildIT Construction je prvo popolnoma integrirano orodje za zagotavljanje kakovosti življenjskega cikla stavbe (QA) in nadzor kakovosti (QC), ki gradbenim strokovnjakom omogoča neprestano spremljanje projektov s primerjanjem CAD v realnem času z uporabo podatkov 3D skeniranja.

Poleg meritev, kot so ravnost tal, nakloni in vertiklanost sten, BuildIT Construction omogoča natančne primerjave s prvotnimi konstrukcijskimi datotekami ali dokumentacijo o gradbenem informacijskem modelu (BIM). Omogoča analizo deformacij rezervoarjev, vključno z vgrajenimi spremembami položaja tal, kontrolo jeklenih nosilcev, sten, stebrov, oken in vrat. S svojimi funkcionalnostmi zagotavlja, da je dejanska zgradba zgrajena v skladu s pravilnimi specifikacijami. Gradbenim strokovnjakom tako omogoča odkrivanje napak v vsaki fazi življenjskega cikla projekta in s tem zmanjšanje stroškov napak in popravkov.

Kontrola ravnosti tal – Floor Flatness
Ravnost in nagib tal – Floor Flatness and Floor Levelness
Kontrola vertikalnih zidov – Wall plumbness

Z itegracijo FARO Focus laserskega skenerja, FARO Vantage laserskega sledilnika ali FARO Tracer laserskega projektorja s programsko opremo BuildIT Construction v delovne procese, lahko zmanjšate napake in stroške odpravjanja le teh. Z izogibanjem napakam v izvedbi se stroški gradnje lahko zmanjšajo tudi za 50%. V celotnem postopku izdelave izvajajte natančne meritve in takoj ugotovite odstopanja. Zgodnje odkrivanje napak izvajalcem omogoča izdelavo kakovostnejših projektov, hkrati pa prihrani čas in denar, saj se stroški popravkov posledično zmanjšajo.

Kontrola deformacij skozi dajša časovna obdobja in glede na različne vpive – Primerjalna kontrola lesenega ostrešja sakralnega objekta med poletnim in zimskim časom (pokrita s snegom)
Kotrola pozicij in deformacij kovinske strukture med montažo.
Kontrola deformacij rezervoarja. Funkcionalnst, ki je bila razvita za potrebe naftne industrije je izredno uporabna tudi v drugih procesnih industrijah. Prav tako se njena uporabnost kaže tudi pri podjetjih, ki proizvajajo ter vzdržujejo rezervoarjem podobne produkte.
Programska oprema BuildIT Construction omogoča integracijo z Laserskim Projektorjem FARO Tracer, ki olajšuje montažna dela preko projeciranja pozicij posameznih montažnih elementov.