FARO® BuildIT Projector in FARO TracerSI

Povečajte proizvodnjo in njeno kakovost z natančnim lasersko vodenim sestavljanjem in istočasnim vizualnim preverjanjem produktov.

FARO® BuildIT Projector je zmogljiva programska oprema, ki v povezavi z laserskim projektorjem FARO® TracerSI omogoča lasersko projeciranje za vodenje sestavljanja in vmesno preverjanje sestava. Programska oprema BuildIT Projector je idelana na priljubljeni platformi BuildIT Metrology, ki že več kot 20 let služi mnogim svetovnim proizvajalcem. Odlikuje jo sodoben in intuitiven vmesnik za ustvarjanje, načrtovanje in upravljanje slik z lasersko projekcijo in preverjanjem delovnih tokov.

Projeciranje pozicije med samim varjenjem in po končanem varjenju izvedba kontrole glede na zunanje robove varjenca.

BuildIT Projector omogoča uporabo zmogljivih in edinstvenih značilnosti laserskega projektorja FARO TracerSI, vključno s preverjanjem pozicij in elementov v procesu in poravnavo na podlagi programskih funkcij. Te funkcije omogočajo, da je TracerSI edina svetovna rešitev vse v enem za lasersko projeciranje predlog in preverjanje.

 

Preverjanje ujemanja zunanjih robov na organskih oblikah.
Projekcija pozicij posameznih elementov je izredno uporabna v procesu pozicioniranja varjenih elementov.
Preverjanje in verifikacija sestavov. Preverjanje pozicij in orientacije elementov omogoča popravke že med samo sestavo. Zmanjšajte napake že med sestavo in se izognite reklamacijam zaradi manjkajočih ali napačno pozicioniranih elementov.

 

BuildIT Projektor ima dve komponenti:

  • BuildIT Projector Planner omogoča proizvodnim inženirjem, da vzpostavijo rutinske laserske predloge in verifikacijske rutine, vključno z zaporedjem za namestitvijo delov in sprotnim preverjanjem.
  • BuildIT Projector Operator je programska oprema, ki jo dejanski monterji uporabljajo med svojim delovnim procesom

 

Več o programski opremi BuildIT Projector ter o laserskem projektorju TracerSI na FARO IB-CADDY.

Za vprašanja smo dosegljivi preko info@ib-caddy.si ali na 01 566 12 55.