Izvoz CAMWorks/SOLIDWORKS CAM TechDB za delo od doma

Vse informacije, ki so shranjene v tehnološki bazi (TechDb) na SQL strežniku lahko prenesete tudi na lokalnem računalniku v že obstoječo SQLite podatkovno bazo. Postopek prenosa informacije je opisan spodaj.

Prenos TechDb podatke iz SQL strežnika v SQLite podatkovni bazi poteka v več korakih.

OPOMBA:

 • Ustvariti varnostne kopije TechDB podatkovne baze na SQL strežniku
 • SOLIDWORKS se ne sme izvajati preden nadaljujete s spodaj navedenimi koraki.


Koraki:

  1. V Windows start meniju poiščite “Technology Database Application” in pritisnite “Enter
  2. Kliknite “Settings
  3.  V naslednjem koraku se je potrebno najprej povezati s SQLite podatkovno bazo, ki se nahaja na vašem računalniku nato uvoziti podatke iz SQL podatkovne baze:
   1. Kliknite na zavihek “Link Database
   2. Izberite “SQLite
   3. Kliknite “Browse“, in poiščite SQLite datoteko “Techdb.cwdb
     •  Privzeta lokacija: “C:\CAMWorksData\CAMWorks<različica>\TechDB”

  4. Ko se uspešno povežete s SQLite podatkovno bazo, morate nato uvoziti podatke iz SQL strežnika.
   1. Izberite zavihek “Import Database
   2. Izberite zavihek “SQL Server
   3. Vpišite ime strežnika
   4. Izberite način avtorizacije -> “SQL Authentication
   5. Vpišite uporabniško ime za dostop do SQL strežnika
   6. Vnesite geslo
   7. Kliknite “Get Database“, da pridobite seznam vseh podatkovnih baz iz SQL strežnika ter nato iz seznama izberite ustrezno TechDB bazo podatkov
   8. Pritisnite “Import
  5. Po uspešnem uvozu baze podatkov iz SQL strežnika lahko začnite uporabljati TechDb iz lokalne SQLite raličice.