SOLIDWORKS Electrical – Povezava SOLIDWORKS sestava in električnega projekta

Featured Video Play Icon

Dobrodošli v šestem prispevku serije o SOLIDWORKS Electrical (https://solidworks.ib-caddy.com/products/sw_electrical.php) in v programu vključenih funkcij. V tem prispevku si bomo ogledali kako povežemo SOLIDWORKS Electrical projekt s SOLIDWORKS sestavom in kako povežemo kose s komponentami v projektu.

Ena glavnih prednosti programa SOLIDWORKS Electrical je v tem, da lahko povežemo 2D shematski projekt s 3D CAD SOLIDWORKS sestavom. Iz tega dobimo pravilne dolžine vodnikov, kablov in kabelskih snopov. Za začetek je potrebno povezati SOLIDWORKS 3D CAD sestav s SOLIDWORKS Electrical projektom. Ko je to narejeno, lahko začnemo povezovati komponente iz projekta s kosi v sestavu.

V sledečem prispevku bomo videli kako definirati definirati poti kablov in le-te povezali.

Vir: https://blogs.solidworks.com/teacher/2019/12/solidworks-electrical-formula-sae-tutorial-how-to-open-a-solidworks-electrical-project-and-associate-electrical-components.html