SOLIDWORKS Electrical – Povezovanje kablov v 3D okolju

Featured Video Play Icon

Dobrodošli v sedmem prispevku serije o SOLIDWORKS Electrical (https://solidworks.ib-caddy.com/products/sw_electrical.php) in v programu vključenih funkcij. V tem prispevku si bomo ogledali kako definiramo poti kablov, kabelskih snopov in vodnikov ter kako povežemo kable.

Ena glavnih prednosti programa SOLIDWORKS Electrical je v tem, da lahko povežemo 2D shematski projekt s 3D CAD SOLIDWORKS sestavom. Za povezavo komponent z vodniki, kabli ali kabelskimi snopi moramo najprej definirati poti po katerih lahko te povezave potujejo. Ko so poti narejene lahko komponente povežemo. Ta postopek je opisan v videu.

V sledečem, zadnjem, prispevku bomo videli kako raztegniti kabelske snope in izdelati popise.

Vir: https://blogs.solidworks.com/teacher/2020/01/solidworks-electrical-formula-sae-tutorial-creating-a-routing-path-and-route-cables-along-the-path.html