Kompleksne simulacije v oblaku za SOLIDWORKS uporabnike

Featured Video Play Icon

V 5. stoletju pred našim štetjem so Grki iznašli demokracijo, kjer so lahko vsi odločali o tem kdo bo vodil državo. V začetku 20. stoletja je Henry Ford naredil avtomobile dostopne več ljudem, v osemdesetih prejšnjega stoletja letih sta Paul Allen in Bill Gates isto storila z računalniki, Steve Jobs pa je v prvem desetletju novega stoletja množicam približal pametni telefon.

V zgodovini industrije so bile simulacije pogosto rezervirane za višje inženirje, pogosto za doktorje znanosti, ki so delali na specializiranih analizah v posebnih oddelkih. SOLIDWORKS in Dassault Systemes sta demokratizirala CAD in simulacije v svojih programih od devetdesetih, ko sta omogočila preprosto uporabo in enostaven dostop, s čimer sta spodbujala inovacije pri vsakem uporabniku.

V 2019 je SOLIDWORKS najavil razširitev v svoji simulacijski ponudbi z dodatkom SIMULIA tehnologije. SIMULIA (prav tako v portfelju Dassault Systemes) uporablja Abaqus solver – vodilno matematiko za preračun strukturnih analiz, ki sedaj omogoča tudi SOLIDWORKS uporabnikom preračun kompleksnih problemov hitreje, natančno in z več samozavesti. SOLIDWORKS uporabniki imajo dostop do te tehnologije preko 3DEXPERIENCE platforme.

Sedaj SOLIDWORKS naznanjuje nov produkt – Structural Mechanics Engineer, ki bo namenjen preračunu najbolj kompleksnih statičnih in dinamičnih problemov. Problemi kot so statična in dinamična analiza ter počasni ali hitri dogodki se enostavno preračunajo z dokazano Abaqus tehnologijo.

Naj naštejemo 3 razloge zakaj se odločiti za Structural Mechanical Engineer:

 1. Dostopnost:
 • SaaS (Software as a Service) model vam omogoča časovno omejen dostop (3 mesece ali 1 leto) do Structural Mechanical Engineer produkta, s čimer ste bolj fleksibilni pri svojih projektih.
 • Napredne simuacijske zmožnosti so dostopne z enostavnim delotokom za SOLIDWORKS uporabnike preko povezave, ki omogoča shranjevanje, deljenje in upravljanje SOLIDWORKS modelov na 3DEXPEREINCE platformi.
 • Napredni uporabniki lahko priredijo uporabniški vmesnik in s tem vodijo manj pripravljene uporabnike po postopkih kompleksnejših analiz.
Slika 1: Shranjevanje sestava na 3Dexpereince platformo direktno iz SOLIDWORKS-a.

 

Slika 2: Sestav lahko odprete v Structural Mechanical Engineer aplikaciji iz 3DEXPERIENCE kompasa v SOLIDWORKS uporabniškem vmesniku.
Slika 3: Definiranje mreže in obremenitev na sestavu.
 1. Zmogljivost in skalabilnost:
 • Abaqus tehnologija, ki jo poznajo in ji zaupajo napredni uporabniki simulacijskih programov, je sedaj dostopna tudi SOLIDWORKS uporabnikom, ki lahko preračunavajo ne-linearne statične analize (implicitne) in dinamične analize (eksplicitne), hitre dogodke (npr. padec izdelka na tla, udarci, trčenja,…) , počasne dogodke (npr. stiskanje tesnila,…), itd.
 • Uporabniki SOLIDWORKS-a lahko sedaj dostopajo do skalabilnega simulacijskega portfelja za preračun tako preprostih kot kompleksnih analiz.
 • Ker so natančni vhodni podatki izredno pomembi za natančne rezultate, lahko materialne podatke iz fizičnih testov vpišete v SIMULIA Material Calibration aplikacijo in iz le-teh izluščite pravilne podatke za simulacijo.
Slika 4: Napetosti v materialu, ko izdelek pade na tla.
 1. Povezanost:
 • Ker je produkt na 3DEXPERIENCE platformi, ki je na oblaku, je zelo preprosto rezultate deliti z vsemi udeleženci v projektu. Ekipa bo torej prihranila na času in napake zaradi iskanja po starih podatkih ali nepravilnih modelih bodo izničene.
 • Z oblačno platformo se izognete ogromnim e-mail priponkam in iskanju med različnimi verzijami produkta za ravno tisto, ki jo potrebujete. 3DEXPERIENCE platforma poveže vse udeležence v skupnosti, nadzorne plošče (dashboard) in naloge, ki referencirajo iste podatke.
 • Uporabniki lahko izbirajo med preračunom lokalno (na lastnem računalniku) ali pa na oblaku, če ne želijo obremeniti računalnika med svojim delom.
Slika 5: Nadzorna plošča (Dashboard) za projekt prirobnice v brskalniku. Levo: aplikacija za skupnost z zmožnostjo pogovorov in deljenja slik. Desno: Okno za pregled rezultatov analiz v 3D.

Napredna statična in dinamična analiza ni več le za napredne uporabnike. Vsak lahko sedaj kadarkoli dostopa do 3DEXPERIECNE platforme in ima dostop do najnaprednejše Abaqus tehnologije za reševanje najbolj kompleksnih problemov.

Vir: https://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2020/02/complex-simulation-in-the-cloud-for-solidworks.html