SOLIDWORKS Electrical – Izdelava projekta

Featured Video Play Icon

Dobrodošli v prvem izmed skupine prispevkov, kjer si bomo ogledali SOLIDWORKS Electrical (https://solidworks.ib-caddy.com/products/sw_electrical.php) in v programu vključene funkcije.

V prvem prispevku si bomo ogledali izdelavo projekta. To je osnovna funkcija programa, saj v SOLIDWORKS Electrical ne operiramo z datotekami, kot je to znano ostalim uporabnikom SOLIDWORKS-a. V SOLIDWORKS Electrical delamo s projekti, ki se jih upravlja preko Project Manager orodja, kar je prikazano v videu.

Velika prednost SOLIDWORKS Electrical programskega orodja je tudi to, da lahko na istem projetu dela več ljudi naenkrat. To pomeni, da se večje skupine uporabnikov naenkrat lotijo opravljanja istega projekta, ki ga končajo hitreje, kot bi to storil samo en uporabnik. Edina omejitev pri takšnem delu je ta, da več uporabnikov ne more naenkrat odpreti iste sheme. S tem se izognemo scenariju, kjer dva uporabnika naenkrat spreminjata isto shemo in v realnem času razveljavljata spremembe sodelavca.

V sledečem prispevku si bomo ogledali kako izdelamo in vstavimo simbole v enopolno (sinoptično) shemo.

Vir: https://blogs.solidworks.com/teacher/2019/10/solidworks-electrical-formula-sae-tutorial-creating-a-project.html