CAMWorks 2020 – Samodejna prepoznava robov za posnetje

V CAMWorks 2019 je bila dodana možnost obdelave posnetij z uporabo funkcije »Curve«, katera omogoča prepoznavo zakrivljenih površin za obdelavo. V CAMWorks 2020 pa je dodana samodejna prepoznava robov za posnetje elementov  in samodejno generiranje poti orodja.

Za omenjeno funkcijo lahko spreminjate nekatere parametre:

  • Max Face Angle – predstavlja kriterij za samodejno prepoznavo robov, v kolikor rob presega ta kriterij (kot) ga funkcija ne bo samodejno zaznala.
  • Planar edges only – izberete v kolikor želite, da so izbrani samo tisti robovi, ki ležijo v XY ravnini koordinatega sistema obdelovanca.

Slika: Nastavitve posnetja krivulj v zavihku »Mill Features«

Interaktivno vstavljanje funkcije

Po potrebi lahko funkcijo posnetja krivulj vstavite z uporabo čarovnika za 2.5 osne operacije. V primeru da je za tip obdelave izbrana krivulja, se bo prikazal gumb »Auto Select Edges for Chamfering«. Funkcija »Auto Select Edges for Chamfering« bo onemogočena v primeru, da je na seznamu »Selected Entites« kakršen koli gradnik.

Slika: Pogovorno okno »Selected Entites« v čarovniku za 2.5 osne operacije

Več o tem si poglejte v spodnjem videoposnetku: