CAMWorks 2020 – Povezovalni mostički

Funkcija »Tab Cutting« je zelo pomembna izboljšava na več ravneh.

Ne glede na to ali ustvarjate razrezane dele na plazemski mizi, je v današnjih dneh velik trend, da obdelate izdelek kolikor se da, brez da bi ga izpenjali (rezkanje) ali pa obračali navzgor (2D rezanje). S tem se izognete uničevanju dela, poškodovanju orodja ali poškodi stroja – vse to ima stroškovne posledice in upočasni vaš napredek. V preteklosti so mostičke morali risati ročno. Zdaj funkcija »Tab Cutting« samodejno vstavi mikro sklepe ali zavihke na podlagi profila dela in se parametrično posodobi glede na spremembe geometrije, pri čemer odstrani veliko dodatnih korakov.

Slika: Primer obdelave z rezkanjem ter mostički na zunanji strani izdelka

Pri obdelavi gradnikov za rezkanje pri enem prehodu konture z rezalnikom  je potrebno poskrbeti, da se osnovni material in izdelek med seboj držita dokler se ne opravi celotno rezkanje konture. Rešitev za take težave je uporaba povezovalnih mostičkov. V okviru CNC obdelave, je povezovalni mostiček majhen del zaloge  materiala vzdolž profila rezkanja, ki povezuje izdelek z surovcem.

Nastavitve povezovalnih mostičkov znotraj CAMWorks uporabniškega vmesnika

Znotraj CAMWorks uporabniškega vmesnika je v operacijah rezkanja pod zavihkom »Conour Tab« možnost vklopa/izklopa funkcionalnosti »Tab Cutting«. V kolikor želite omogočiti funkcijo za določevanje povezovalnih mostičkov označite potrditveno okno v »Tab Cutting« polju. Gumb za nastavitve znotraj tega polja bo omogočen samo, če je potrditveno okno »Tab Cutting« označeno. S klikom na ta gumb se prikaže pogovorno okno »Tab Settings«.

Pogovorno okno nastavitev povezovalnih mostičkov

V pogovornem oknu »Tab Settings« so podane dodatne možnosti za kontrolo in določanje večih povezovalnih mostičkov vzdolž profila funkcije tako, da izdelek ostane povezan z surovcem. Dodelijo se lahko naslednje nastavitve:

  • Izbira gradnika za katerega naj se ustvarijo povezovalni mostički (to je uporabno samo če so skupni gradniki ali gradniki za obdelavo v večih prehodih izdelani z operacijo konturnega rezkanja).
  • Navedite ali naj bodo nastavitve v pogovornem oknu »Tab Settings« uporabljene za specifičen gradnik obdelano z operacijo konturnega rezkanja, ali za vse gradnike, ki jih obdelamo z operacijo konturnega rezkanja (potrditveno polje »Apply to All«).
  • Dimenzije povezovalnega mostička (dolžina in debelina).
  • Število povezovalnih mostičkov, ki jih je treba ustvariti vzdolž obrobe gradnika.
  • Odmik prednastavljene lokacije posamičnih specifičnih povezovalnih mostičkov vzdolž obrobe gradnika
  • Ogled izbranega povezovalnega mostička v grafičnem polju (polje s seznamom povezovalnih mostičkov).
  • Odznačevanje specifičnih povezovalnih mostičkov se ne upošteva pri generiranju poti orodja (Možnost potrditvenega okna v polju s seznamom povezovalnih mostičkov).
  • Namestite filter na število zavihkov, ki jih lahko generiramo vzdolž segmenov/lokov, ki sestavljajo obodno funkcijo (minimalna dolžina segmenta in minimalni radij loka)
  • Določitev načina izhoda in vhoda za pot orodja, tako da se lahko orodje odmakne in vstopi v surovec na mestu povezovalnega mostička (dropdown seznam vstopov/izstopov).

Slika: Okence »Tab Cutting« v zavihku »Contour«

Slika: Nastavitveno okno mostičkov – »Tab settings«