CAMWorks 2020 – Podprogrami za operacije rezkanja

V prejšni verziji CAMWorks je bila možnost izpisa g-kode v podprogramih na voljo le za operacije usvtarjene za vzorčne gradnike (na nivoju kosa in sestava) in v primeru kosa (na nivoju sestava). To je bilo na voljo v obliki potrditvenega polja »Output Subrutine« za vzorčne gradnike pod zavihkom »Posting« v pogovornem oknu »Machine«. Za vse druge operacije je bila g-koda izpisana v daljši obliki.

V CAMWorks 2020 je za vsako pot orodja možno vključiti ali izključiti zapis v podprogram. Ta funkcija je namenjena predvsem za lažje pregledovanje g-kode in ne vlipva na potek obdelave.

Slika: Seznam parametrov za izvoz podprogramov v zavihku »Posting« v pogovornem oknu »Machine«