CAMWorks 2020 – 3D tisk na nivoju sestava

V CAMWorks 2020 je bila dodana funkcija »Additive in Assemblies« namenjena 3D tisku na nivoju sestavov, ki je bila do sedaj le na nivoju kosa.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati sestav so:

  • kosi (vsak posebej) ustrezajo delovnemu območju tiskalnika in
  • kosi poravnani z osnovno ploščo (»Build Plate«).

Slika: Primer poravnave delov sestava z osnovno ploščo za 3D tisk

Proces ustavrjanja(»generate«) poročila/postopka za 3D tiskanje sestavov je skoraj povsem identičen procesu datotek s samostojnimi kosi. V uporabniškem vmesniku CAMWorks AM bodo vidne naslednje spremembe:

  1. Izbirno okno kosov v pogovornem oknu urejevalnika kosov: Parametri in druge možnosti znotraj zavihka »Part Selection« bodo prikazane le v primeru da izvršujete »AM Job« za sestav. Ta zavihek prikaže vse kose v sestavu. Uporabite to okno, da izberete le tiste kose, ki jih želite natisniti. V kolikor nadaljujete s procesom brez, da bi odstranili kose, ki so večji od delovnega območja tiskalnika in niso poravnani z osnovno ploščo potem se vam bo prikazalo sporočilo o napaki: Poročilo za 3D tisk se ne more ustvariti.
  1. Onemogočena funkcija za ustarjanje vzorcev: Funkcija za 3D tisk ponovljivih kosov prek pogovornega okna »Create AM Job: Edit Pattern« je na voljo le na nivoju kosov in ni na voljo za sestave. Pogovorno okno »Edit Pattern« v primeru sestava ne bo prikazano.
  1. »Part Manager« in »Part« simbola v drevesni strukturi – »Additive Manufacturing Tree«:
  • »Part Manager«: Ta simbol bo prikazan v drevesni strukturi po zaključenem »AM Job« na nivoju sestava. Na nivoju kosa se simbol ne prikaže v drevesni strukturi. Namenjen je izbiranju kosov znotraj tega sestava, ki jih želimo natisniti. (Izberite le tiste kose, ki niso večji od delovnega območja tiskalnika)
  • »Part«: Ta simbol bo prikazan v drevesni strukturi po zaključenem »AM Job« na nivoju sestava. Podporne površine so dodane v drevesno strukturo pod »Part« h tistemu kosu kjer so bile ustvarjene. Za ločevanje kosov sestava se ti samodejno označijo z Part in zaporedno celo številko (npr. Part1, Part2, Part3,..)