Digitalne livarne – 3D tisk za pripravo modelov za precizijsko litje

Podjetje 3D Systems je predstavil nov 3D tiskalnik ProJet MJP 2500 IC, ki je namenjen precizijskemu litju (IC – investment casting).

Precizijsko litje oz. tehnika izgubljenega voska je starodavna tehnika, katero so poznali že pred več tisoč leti. Glede na dostopne zgodovinske vire naj bi jo začeli uporabljati že v Mezopotamiji. Kasneje se je ta tehnika litja razširila tudi v takratni Egipt, Grčijo, Indijo, Kitajsko in drugod. Ta tehnika temelji na postopku vlivanja v enkratne forme. Formo ali školjko izdelamo s pomočjo voščenega modela, ki ga obdamo s formarskim materialom, nato pa voščeni model iztalimo. Včasih so ta postopek uporabljali za izdelavo umetniških ulitkov, danes pa ta postopek koristimo za izdelavo majhnih in večjih ulitkov pri umetniškem litju, izdelavi delov raznih aparatur, implantantov, orožja, okraskov, instrumentov, ipd. Princip se je skozi cas razvijal, tako da danes zaseda ključno mesto med modernimi livarskimi tehnologijami. Globalni trendi proizvodnje komponent z iztaljivimi voščenimi modeli so pozitivni, postopek preciznega litja pa je vedno pogostejši. Prednjači predvsem zato, ker omogoča kompleksne geometrije in ozka tolerančna področja oz. nizka dimenzijska odstopanja ter zagotavlja dobro kakovost površine. Tako izdelani ulitki najbolj izpolnjujejo princip ulivanja s čim bolj končno obliko in čim manj naknadne obdelave. Ker je forma izdelana le iz enega dela, odpade delilna površina in napake, ki pri tem nastajajo. Slabost postopka pa je, da so stroški izdelave form relativno visoki.

Postopek v splošnem lahko opišemo z naslednjimi koraki:

  • izdelava modela
  • montaža livnega grozda
  • potapljanje in posipavanje v keramično suspenzijo
  • iztaljevanje voska
  • žarjenje
  • ulivanje kovine
  • odstranjevanje školjke, odrezavanje ulitkov in brušenje
  • kontrola kakovosti ulitkov

V industriji s precizijskim litjem lahko ulivamo prakticno vse zlitinske skupine kot so npr.: Ti-zlitine, jeklo, Ni-zlitine, Cu-zlitine, Al-zlitine, Zn-zlitine, …
Pri umetniškem precizijskem litju ulivamo bron, srebro, zlato, medenino, …

S 3D tiskalnikom ProJet 2500 MJP IC postopek skrajšamo, saj model pripravimo na racunalniku, nato pa ga s tem tiskalnikom že kar natisnemo v vosku, katerega bomo kasneje stopili. Na ta način povečamo natančnost modela in znižamo stroške izdelave. Vključimo lahko optimizacijo topologije in tako povečamo funkcionalnost izdelka ob hkratnem zmanjšanju teže. Pohitrenje postopka omogoča razvoj in preizkus več variant v krajšem času ne da bi se stroški preveč povečevali. Dodatno pa izdelava 3D modelov in zapis v digitalen arhiv pomeni tudi možnost takojšnje kasnejše ponovne uporabe.


Slika: Model predstavljen v 3 fazah (natisnjeno s podporami, brez podpor, končni izdelek)

 

V industriji s precizijskim litjem lahko ulivamo prakticno vse zlitinske skupine kot so npr.: Ti-zlitine, jeklo, Ni-zlitine, Cu-zlitine, Al-zlitine, Zn-zlitine, …
Pri umetniškem precizijskem litju ulivamo bron, srebro, zlato, medenino, …

S 3D tiskalnikom ProJet 2500 MJP IC postopek skrajšamo, saj model pripravimo na računalniku, nato pa ga s tem 3D tiskalnikom že kar natisnemo v vosku, katerega kasneje stopimo. Na ta način povečamo natančnost modela in znižamo stroške izdelave. Vključimo lahko optimizacijo topologije in tako povečamo funkcionalnost izdelka ob hkratnem zmanjšanju teže. Pohitrenje postopka omogoča razvoj in preizkus več variant v krajšem času ne da bi se stroški preveč povecevali. Dodatno pa izdelava 3D modelov pomeni tudi možnost takojšnje kasnejše ponovne uporabe.