Form Cure – Navodila za uporabo

Form Cure pregled sistema

Form Cure doprinese potrebno svetlobo in toploto za kasnejše utrjevanje (post-curing) 3D printov po SLA načinu. Kasnejše utrjevanje je neobvezno za Standardne smole in obvezen za številne druge materiale za doseganje maksimalnih lastnosti.

 1. Pokrov – dvoslojna stena toplotno izolira komoro. Notranji sloj odbija svetlobo.
 2. Grelec – 100 W ogrevalni modul lahko segreje komoro do 80 °C / 176 °F.
 3. LED sijalke – Vrsta trinajstih LED sijalk z valovno dolžino 405 nm pomaga pri utrjevanju delov, tudi pod ploščo. Sekundarne sijalke osvetlijo ploščo ko je pokrov odprt ali med predgretjem.
 4. Plošča – Rotirajoča se plošča omogoči enakomerno osvetlitev celotne površine delov.
 5. Zaslon – Prikazuje stanje, čas, temperaturo in nastavitve za opravljanje s Form Cure-om.
 6. Gumb – Zarotirajte ali pritisnite za nastavljanja časa in temperature , ter pričetek, pavza in prekinitev utrjevanja.
 7. Napajalnik – Dovaja električni tok Form Wash-u. Specifikacije: 24 V, 6 A

 

Priporočamo, da si pripravite naslednje pripomočke, za olajšanje dela s Form Cure (niso vključeni):

 • Rokavice za enkratno uporabo
 • Brusni papir
 • Mineralno olje
 • Barve in prevleke

 

Priprava Form Cure-a

 1. Pripravite čisto ravno površino blizu vira energije. Form Cure uporabljajte v dobro prezračenem prostoru s temperature med 18 in 28 °C (64-82°F).
 2. Odstranite tanko folijo od zunanje površine Form Cure-a.
 3. Dvignite pokrov in namestite ploščo na krožni nosilec na dnu komore.

 1. Povežite napajalnik z virom energije in Form Cure-om.

Form Cure vklučuje USB priključek za možnost posodabljanja programske opreme.

 

Uporaba Form Cure-a

Form Cure je pripravljen za uporabo, ko je plošča vstavljena in napajanje priključeno. Vsak cikelj potrebuje nekaj časa da se komora segreje predenj 405 nm sijalke začnejo “post-curing”. Čas predgretja je odvisen od trenutne temperature in ciljne temperature utrjevanja.

OPOMBA:  Več informacij in podrobnejša razlaga kasnejšega utrjevanja (post-curing) si lahko preberete na naši blog objavi Uvod v kasnejše utrjevanje (post-curing) 3D printov po SLA.

Form Cure kontrole

Ko je Form Cure priključen vam zaslon in gumb omogočata delovanje z vmesnikom za programiranje in opravljanje z napravo. Obračajte gumb v obe smeri za navigiranje po meniju, ter pritisnite nanj za izbiranje možnosti.

Naslednje možnosti so na voljo iz glavnega menija na Form Wash zaslonu:

 • Start – Sproži se utjevanje z aktiviranjem gretja in LED sijalk. 405 nm sijalke pričnejo proces utrjevanja, ko komora dosže določeno temperaturo.
 • Čas: Pritisnite na gumb za izbor in določite čas (v minutah).
 • Temperatura: Pritisnite na gumb za izbor in določite temperaturo (v stopinj celzijah).

Med predgretjem se na zaslonu prikaže stanje operacije, trenutna ter ciljna temperatura komore. Ko se prične proces utrjevanja  se na zaslonu priakže preostali čas in dodatne možnosti menija. Izberite ‘Pause’ za izklop gretja in LED sijalk z ohranitvijo preostalega časa. Odpiranje pokrova aktiviara ‘Pause’ stanje. Izberite ‘End‘ za prekinitev cikla. S tem ukazom ni možno nadaljevati cilka.

 1. Vstavite oprane in suhe modele

Dovolite opranem delu, da se suši na odprtem vsaj 30 min. Preverite vse površine saj se pri utrjevanju vlažnih površin izopropil alkohol (IPA) lahko ujame v smolo, zaradi česar se površina ne utrdi, kar vpliva na kvlaiteto dela. Ko se deli posušijo dvignite pokrov in enakomerno razporedite dele po plošči, da svetloba in toplota dosežeta vse površine. Po tem nežno zaprite pokrov.

OPOZORILO: Fomr Cure vsebuje grelec. Bodite pozorni na vstavljanje in prevzemanje delov, saj je lahko kovinska plošča vroča.

 1. Nstavite čas in temperaturo

Z obračanjem gumba navigirajte po meniju na zaslonu. Pritisnite na gumb za izbor možnosti ali fnkcije. Izberite čas in temperaturo nato izberite ‘Start’. Prižgale se bodo LED sijalke za osvetljitev, ko se bo komora segrela do določene temperature se na zaslonu prikaže časovnik in s tem proces utrjevanja. Med procesom lahko z uporabo zaslona ali dvigom pokrova aktivirate stanje čakanja (Pause).

OPOMBA: Za pravilno dolačanje časa in temperature za specifičen material, uporabite povezavo, ki vas bo usmerila na Formlabs-ovo uradno stran, kjer boste seznanjeni s potrebnim časom in temperaturo za utrjevanje vašega materiala.

 1. Vzemite dele

Ko je konec procesa utrjevanja se LED sijalke in grelec ugasnejo. Dvignite pokrov ter odstranide vaše printe. Bodite previdni, kovinska plošča je lahko vroča.

 1. Po utrjevanju

Po pranju, sušenju in utrjevanju delov se smatra dodati še nekaj korakov za dodelavo. Poleg odstranitev podpor izdelek pobrusite, napolnite ali pobarvajte za izboljšanje predstavitve. Lahko uporabite druga orodja za izdelavo kolupov iz printa.

 

Premisleki za specifične geometrije

Razmislite o specifični geometriji dela pred začetkom kasnejšega utrjevanja. Spremenite proces utrjeanja za dele, ki so veliki, dolgi, imajo gosto podporno strukturo ali debele ali tanke stene.

Odstranite gosto podporno sturkturo

Nekateri deli potrebujejo bolj gosto ali debelejško podporno strukturo. Te lahko nenamerno preprečijo svetlobi dostop do nekaterih povšrin dela. Form Cure pomaga zagotoviti enakomerno osvetlitev celotne površine modela z rotirajočo ploščo in izpostavljanje delov svetlobi iz vseh strani, tudi izpod plošče. Pustite dovolj podpor za preprečanje deformacij med procesom ter, da svetloba doseže celotno površino dela.

Veliki ali dolgi deli

Premislite o dimenzijah dola, ko dodajate podpore. Form Cure plošča ima premer 19,3 cm (7.6 in) ter maksimalna višina dela, ki ga lahko utrjujete v Form Cure je 18,5 cm (7,28 in). Večinoma naj bodo deli sprva utrjeni predenj jim odstranite podpore. To ohrani obliko in prepreči deformacijo med procesom utrjevanja.

Dodajte čas debelejšim delom

Večji ali debelejši deli lahko zahtevajo daljši čas za proces utrjevanja ali višjo temperaturo, ker del potrebuje več časa da se segreje. Sama svetloba ne more predreti površine delov in s tem sprožiti proces utrjevanja, za kar potrebuje grelec. Pri kasnejšem utrjevanju debelejših geometrij, segrejte dele pred utrjevanjem. Dovolite dovolj časa, da se komora segreje do želene temperature predenj se prižgejo 405 nm svetila in časovnik.

Dodajte podpore tankim strukturam

Deformacije se med kasnejšim utrjevanjem lahko zgodijo, če je del zelo tanek, neustrezno podprt ali neenakomerno izpostavljen svetlobi. Form Cure pomaga preprečiti deformiranje z obračanjem plošče za enakomerno izopstavljanje dela svetlobi iz vseh strani, prav tako izpod plošče.

V primeru tankih, ploščatih, listnatih delov, jih je najbolje položiti

OPOMBA: Spodaj imate povezavo, ki vas bo usmerila na Formlabs-ovo uradno stran z naprednimi in podrobnimi navodili za nastavljanje podpor modelom v PreForm Software-u.

 

Vzdrževanje

Upoštevajte nalednje navade, ki ohranijo Form Cure v dobrem delovnem stanju:

 • Plošča in notranjost komore naj bosta čista, da delčki strjene smole ne preprečijo dostop svetlobe do delov
 • Pred utrjevanjem operite dele
 • Dovolite delom da po pranju izopropil alkohol popolnoma izhlapi
 • Obrišite pokrov s krpo z mikrovlaken. Drugi materiali lahko opraskajo površino.

 Čiščenje plošče in komore

Obšasno dvignite ploščo in preverite za majhne koščke strjene smole. Odstranite koščke strjene smoli iz obeh straneh plošče ter dna komore pod ploščo, da zagotovite vrtljenje plošče brez zatikov.

Za čiščenje uporabite izopropil alkohol (IPA) in rokavice ter dovolite da alkohol popolnoma izhlapi pred naslednjim ciklom utrjevanja.

Suhi deli in čista oprema

Ne uporabljajte Form Cure, če se na plošči nahaja nestrjena smola, delno strjena smola ali katerakoli tekočina. Očistite notranjo površino smole ali alkohola še posebej difuzorje za luči.

 

Varna uporaba Form Cure

 • Uporabljite rokavice ko uparvljate s From Cure-om.
 • Spreminjanje enote brez odobritve in navodil Formlabs-a bo razveljavilo vašo garancijo in lahko uničilo napravo ter povzroči telesno poškodbo.
 • Form Cure vsebuje grelec moči 100W. Pazite pri zbiranju delov po ciklu utrjevanja, saj so lahko zelo vroči. Enako velja za kovinsko ploščo, počakajte da se ohladi predenj pričnete s čiščenjem.
 • Oddaljite Form Cure od sten in zaves.
 • Form Cure naj bo postavljen na ravni čisti površini.
 • Vedno izklopite Form Cure pred čiščenjem.
 • Več o varni uporabi na: https://support.formlabs.com/hc/en-us/articles/115001670650

 

 

 VIRI:

Form Cure pregled sistema: https://support.formlabs.com/hc/en-us/articles/115001670470-Form-Cure-Overview-and-Set-Up

Uporaba Form Cure-a: https://support.formlabs.com/hc/en-us/articles/115001670610

Vzdrževanje: https://support.formlabs.com/hc/en-us/articles/115001669484

Varna uporaba: https://support.formlabs.com/hc/en-us/articles/115001670650