IZŠLA JE NOVA VERZIJA CAMWORKS 2018

CAMWorks skupaj z »Machining Intelligence for Automation« je najbolj izpopolnjena CAM programska oprema na trgu, s katero izdelujete hitreje, učinkovitejše in ceneje. Priznan je s strani SOLIDWORKS-A s certifikatom za proizvodno/CAM programsko opremo, ki zagotavlja najboljše rezultate. Kot prvi CAM program, ki temelji na bazi znanja obdelovalnih možnosti, je CAMWorks vodilni v inovacijah z samodejnim in interaktivnim prepoznavanjem površin (AFR – Automatic Feature Recognition, IFR – Interactive Feature Recognition). CAMWorks nudi resnično samodejno prilagajanje glede na spremembe na modelu, kar izniči potrebo po popravljanju CAM postopkov.Integriranost CAMWorks-a v SOLIDWORKS-u pomeni:

 • CAMWorks drevesna struktura, meni in vse ostale funkcije se nahajajo znotraj SOLIDWORS-a kar pomeni, da ni potrebno zapuščati SOLIDWORKS-a kadar programirate v CAMWorks-u.
 • CAMWorks za preračun poti orodij uporablja enako geometrijo kosa kot SOLIDWORKS, s tem pa zagotovi, da je model, ki ga obdelujete enak kot tisti, ki ste ga modelirali ali uvozili.
 • V CAMWorks-u lahko programirate kose, ki so uvoženi v SOLIDWORKS iz standardnih formatov STEP, IGES, PARASOLID ipd…, kot tudi kose, ki so bili konstruirani v drugih programih kot so CATIA, PROENGINEER, INVENTOR ipd…

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TQcjLwpE22I

Programirajte hitreje z TBM (Tolerance Based Machining)

Avtomatizirajte CNC programiranje in izničite potrebo po 2D risbah z uporabo MBD ter PMI podatkov za izvedbo pametne proizvodnje (»Smart Manufacturing«):

 • nov in izboljšan uporabniški vmesnik
 • samodejno prepoznava SOLIDWORKS-ove MBD/DimXpert dimenzije ter na podlagi le-teh izbere pravilno obdelovalno strategijo na podlagi toleranc
 • podpora ISO 286 standardu za ujeme ter omejitve

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KGSjnJiYOmA

Veliko izboljšav na podlagi izkušenj uporabnikov

Poenostavite CNC programiranje SOLIDWORKS-ovih kosov ter sestavov, zmanjšajte čas dostave ter zmanjšajte število napak:

 • dodanih več kot 1000 slik za lažje razumevanje funkcij
 • izboljšan interaktiven potek dela za nov operacije
 • nov in izboljšan uporabniški vmesnik za simulacijo orodnih poti v SOLIDWORKS-ovem oknu
 • nove možnosti za zrcaljenje orodnih poti

Nove in izboljšane funkcije rezkanja

Izboljšajte učunkovitost programa, povečajte produktivnost, zmanjšajte čas programiranja ter izboljšajte kvaliteto z uporabo standardizacije:

 • povsem nov algoritem za preračun 3 osnih orodnih poti z naborom novih možnosti
 • nova funkcionalnost ter uporabniški vmesnik za razvrščanje operacij
 • izboljšan uporabniški vmesnik za uporabo gradnikov ‘Part Perimeter’
 • izboljšana prepoznava gradnikov glede na višino modela po Z-osi
 • podpora za podprograme pri nastavitvah stroja

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CUGkqgiWqMU

Izboljšave na področju 2 in 4 osnega struženja

Povečana fleksibilnost, izboljšan nadzor nad orodnimi potmi, zmanjšana potreba po spremembi parametrov, več možnosti za uporabe ciklov:

 • možnost nastavitve koordinatnega sistema za glavno in pomožno vreteno v nastavitvah stroja
 • predogled operacijskih parametrov za struženje, nova funkcija za uporabo krivulj v okviru stružnih orodij ‘New Curve”
 • izboljšano dodajanje programskih točk ter preverjanje kolizij

Izboljšave na področju več-opravilnostnih strojev

Uporabite specializirana orodja za izboljšavo učinkovitosti programa, zmanjšajte čase ciklov, izboljšajte kvaliteto kosa.

 • nova možnost za nastavitev rezilnih orodij za struženje s strani uporabnika z uporabo SOLIDWORKS kosov ter sestavov
 • možnost za nastavitev držal orodij ter sestavov orodij z uporabo SOLIDWORKS kosov ter sestavov

Novi gradniki na področju večosnega rezkanja

Natančno nadzorujte večosne orodne poti, da se s tem izognete težavam ter izboljšate produktivnost.
• Možnost za izbiro projekcije krivulje, nove možnosti za približevanje ter oddaljevanje orodja
• nove možnosti za nastavitev kontaktne točke za krogelna rezkalna orodja, nove možnosti za podaljševanje ter krajšanje orodnih poti

Video: https://www.youtube.com/watch?v=xfVdNW28vMo

Obdelava na osnovi znanja – Knowledge Based Machining

Shranite vašo tehnologijo obdelave in jo ponovno uporabite. Avtomatizirajte, standardizirajte:

 • nova tehnološka baza na podlagi aplikacije SQLite
 • izboljšan uporabniški vmesnik v tehnološki bazi podatkov TechDB (tehnološka baza podatkov)
 • izboljšan uporabniški vmesnik ter funkcije za posnete luknje
 • dodatni parametri za 3D rezkanje

Integriran urejevalnik NC kode, narejen na podlagi programskega paketa CIMCO

Preverite ter optimizirajte vaše programe, zmanjšajte čas nastavitev stroja, pošiljajte programe na CNC stroj:

 • nove, močne zmožnosti urejanja
 • natančen predogled orodne poti G-kode z pomočjo CIMCO programskega paketa
 • urejajte številke programov, globalno ter selektivno nastavite vrtilne in podajalne hitrosti in še več

pošiljajte ter sprejemajte podatke iz vašega CNC stroja

Napredne visoko-hitrostne obdelave

Zmanjšajte čase cikla za do 80%, podaljšajte življenjsko dobo orodja za 500%, zmanjšajte čas programiranja za 50%:

 • nove možnosti za nastavitev največjih podajalnih hitrosti
 • podpora za posnete ter zaokrožene žepe, utore in robove
 • izboljšane obdelave na podlagi ostankov materiala
 • nove možnosti odmika orodja na varnostno višino

Video: https://www.youtube.com/watch?v=oa94omqaW1s

Izboljšan CAMWorks Virtual Machine

Simulacija na podlagi prave G-kode. Preglejte vaše programe in se izognite kolizijam ter zmanjšajte čas priprave obdelave kosa na stroju

 • popolnoma integrirana simulacija, ki deluje na podlagi branja prave G-kode
 • povsem nov grafični uporabniški vmesnik
 • izboljšan dizajn programskega okna
 • nov, vse-v-enem uporabniški vmesnik za podatkovno bazo orodij

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9DAFFO9STI4