eDrawings – najlažji način za deljenje podatkov preko več različnih CAD programov

eDrawings Viewer

eDrawings Viewer zagotavlja glavno orodje za ogled in pregled 3D modelov za uporabnike, ki niso nujno CAD profesionalci. eDrawings Viewer omogoča vsakemu uporabniku, da si hitro in preprosto ogleda, natisne ali pregleda eDrawings-e ter SOLIDWORKS in AutoCAD DWG in DXF datoteke. eDrawings Viewer je navoljo za operacijske sisteme Windows in Mac, kakor tudi za mobilne operacijske sisteme, kar omogoča pravo sodelovanje ter komunikacijo preko več različnh CAD platform.

Program zaradi svoje sposobnosti močne kompresije datotek ter izjemno preproste uporabe zagotavlja neuporabnikom CAD programov možnost, da le-ti pregledujejo kompleksne sestave, 3D modele ter 2D risbe. To eDrawings doseže z inovatinimi, v sam program vgrajenimi orodji, kot so ”3D Pointer”, ”Virtual Folding”, ”Point-and-click Animation” ter ”Hyperlinking”. Poleg zmožnosti ogleda 2D in 3D podatkov posameznega produkta, si lahko uporabniki eDrawings Viewer-ja prav tako ogledajo rezultate SOLIDWORKS simulacij (vključno s plastikami)-s tem uporabnik dobi dodatno razumevanje izvedbe ter izdelovalnosti posameznega produkta.

Za uporabnike mobilnih eDrawings rešitev so sedaj navoljo možnosti AR (Augmented Reality) in VR (Virtual Reality) za še boljšo predstavitev vaših 3D podatkov. AR za mobilne operacijske sisteme iOS in Android vam zagotavlja ”virtualni ogled” vaših konstrukcij in dizajnov – le ti so skalirani na pravilno velikost ter jih je moč primerjati z resnično okolico. VR je na voljo za iOS mobilne operacijske sisteme z uporabo Google Cardboard – s tem se vam olajša komunikacija ter vizualizacija vaših idej za produkte.

eDrawings Viewer omogoča lahko komunikacijo za hitro izdelavo prototipov kakor tudi različnih predstavitev, saj lahko vse 3D modele shranimo v STL, TIFF, JPEG ali BMP formatih.

eDrawings Viewer je namenjen predvsem za ljudi, ki ne uporabljajo CAD programske opreme, vendar pa morajo še vedno uporabljati ter razumeti 3D podatke posameznih produktov.

”Design & View” v resničnem svetu

”Augmented Reality (AR)” oz. razširjena resničnost za eDrawings mobilne aplikacije zagotavlja izjemno komunikacijo oblikovnih rešitve produktov, saj va mzagotavlja ogled vaših dizajnov in konceptov v kontekstu ”resničnega sveta” oz. okolice. S tem boste bolje razumeli vpliv vašega produkta na okolico, bolje pa boste razumeli tudi vaše oblikovne odločitve. Komunicirajte jasneje ter omogočite vašim strankam, da bodo razumele vrednost vaših dizajnov skozi celoten proces oblikovanja ter razvoja posameznega produkta.

Komunicirajte v 3D

Izkoristite vaše delo pri 3D oblikovanju izdelkov ter jasno in natačno komunicirajte z vašimi partnerji ter strankami. eDrawings-i odstranijo kakršnekoli dvoumnosti 2D risb v preprosti datoteki, ki vsebuje tako 2D kot 3D podatke o produktu. Le-te je moč preprosto in hitro deliti preko elektronske pošte.

Sodelujte brez omejitev

eDrawings-i zagotavljajo sodelovanje brez da bi skrbeli, če so posamezni programski paketi medsebojno kompatibilni. Program zagotavlja preprosto dvostransko komunikacijo med internimi ter eksternimi sodelavci na posameznem projektu. Z eDrawingsi boste dosegli popoln nadzor nad deljenjem vaše oblikovne intelektualne lastnine s tem, da nadzorujete, kaj boste delili ter s kom, hkrati pa ohranjate preprosto in hitro komunikacijo za zagotovitev lansiranja produkta na trg v pravem času.

Produkti

eDrawings je trenutno glavno orodje za komunikacijo 2D in 3D podatkov med internimi in eksternimi ekipami, ki sodelujejo na posameznem projektu. eDrawings zagotavlja pohitritev procesa konstruiranja produkta, s tem pa zagotavlja pravočasno lansiranje produkta na trg. eDrawings je na voljo za Windows ter Mac operacijske sisteme, ter iOS ter Android mobilne operacijske sisteme.

eDrawings Professional

Namenjen profesionalcem na CAD področju, eDrawings Professional omogoča konstrukterjem ter oblikovalcem preprosto deljenje podatkov o produktu ter lažjo koordinacijo, če pride do spremembe oblike ali konstrukcije izdelka. Ta produkt je na voljo tako za Windows kot mobilne platforme.

eDrawings Professional gradi na funkcionalnosti eDrawings Viewer-ja, ter omogoča uporabnikom, da izdelajo ter delijo opombe za posamezen produkt. Vsak uporabnik pa si lahko nato produkt ogleda v različnih pogledih ter odrezih (tudi v eksplozijskem načinu, če imamo opravka s sestavi) ter tudi na njem izvaja različne meritve. To velja tako za 2D risbe kot za 3D modele.

eDrawings Professinal Mobile je na voljo tudi za iOS in Android mobilne telefone, kar vam omogoča, da s seboj kamorkoli odnesete vaše 2D in 3D koncepte vaših izdelkov.

eDrawings Viewer

Ta programski paket je namenjen predvsem tistim uporabnikom, ki niso CAD profesionalci. eDrawings Viewer omogoča hiter ogled, tisk in nadzor nad eDrawings-i ter SOLIDWORKS in AutoCAD DWG in DXF datotekami. eDrawings Viewer je na voljo na Windows, Mac in mobilnih operacijskih sistemih. S tem je omogočena lahka komunikacija in sodelovanje preko široke palete različnih platform.

eDrawings Viewer Mobile pa omogoča AR (za iOS ter Android) in VR (za iOS) možnosti, kar ponese komunicirajne glede dizajna na naslednjo raven.

eDrawings Publisher

Za tistega, ki ni SOLIDWORKS CAD profesionalec, eDrawings Publisher zagotavlja oblikovalcem deljenje podatkov o izdelku, kakor tudi koordinacjo v primeru spremembe oblike izdelka.

eDrawings Publisher podpira izdelovanje eDrawingsov iz programskh paketov SOLIDWORKS, AutoCAD, Inventor, Pro/ENGINEER, CATIA V5, SIEMENS NX, Solid Edge, PTC CREO ter SketchUp. Poleg rešitev na področju CAD-a, eDrawings RapidFire podpira izdelovanje eDrawings-ov tudi iz nevtralnih formatov IGES ter STEP.

VIRI:

http://www.edrawingsviewer.com/ed/edrawings-viewer.htm

http://www.edrawingsviewer.com/

http://www.edrawingsviewer.com/ed/products.htm