FARO Tracer Laser Projector

FARO Tracer je laserski projektor, ki nam olajša delo pri pozicioniranju varjencev, večjih sestavov in zagotavljanju pravilne pozicije gradnikov naših izdelkov.

Kaj je FARO Tracer in kako deluje?

Tracer je laserski projektor, zasnovan za uporabo v naprednih proizvodnih aplikacijah kot natančen sistem za lasersko izdelavo 3D predlog, ki ga poganjajo podatki 3D CAD modela. Projektor je učinkovit pri zagotavljanju natančnih, ponavljajočih se vizualnih svetlobnih predlog neposredno na delovno površino.

Optični sistem laserja je prikazan na sliki 1. Določajo ga naslednje komponente:

 1. Generator laserskega žarka
 2. Fokusirne leče
 3. X-Galvanometer
 4. Y-Galvanometer
 5. Zrcala za usmerjanje laserskega žarka
 6. Zaščitno steklo
 7. Izhodni laserski žarek

Slika 1: Optični sistem

Laserski žarek z valovno dolžino 532 nm potuje skozi sistem dveh fokusirnih leč, ki zagotovita primeren fokus žarka na objektu. Fokus žarka je nastavljiv in se ga kontrolira pol-avtomatsko s preciznimi servo motorji. Žarek je nato usmerjen skozi x in y galvanometra in sistema zrcal, ki zagotavljajo željeo projekcijo laserkega žarka. Ogledala omogočajo projekcijo žarka +/- 30° okoli vsake osi (x in y). To pomeni da je območje projiciranja opisano kot piramida s koto med stranicami 60°, kot je prikazano na sliki 2.

Slika 2: Območje projiciranja

Obstajata dve različni verziji FARO Tracer laserskega projektorja in sicer TracerSI in TracerM. Tehnične specifikacije obeh laserjev so identične, do razlike pride pri uporabi in zmogljivosti. Razlikujeta se v načinu poravnave in prepoznavanja gradnikov modela.

FARO® TracerM

TracerM potrebuje za poravnavo koordinatnega sistema z objektom 6 referenčnih tarč. Lokacije tarč so vnaprej določene relativno s CAD podatki objekta. Pred projekcijo žarka se laser v okolje postavi tako da poskenira te refernečne tarče. Princip takšnega procesa je prikazan v spodnjem videu.

FARO® TracerSI

TracerSI pa za orientacijo v prostoru ne potrebuje referenčnih tarč, ampak za poravnavo uporabi gradnike (luknje, posnetja, robove,…) direktno na objektu. TracerSI  v kombinaciji s FARO programsko opremo BuildIT Projector ponuja verifikacijo med procesom oziroma In-Process Verification (IPV). IPV je sistem za zagotavljanje kakovosti, ki preverja kose med procesom izdelave/sestave. IPV zagotavlja znatno izboljšavo postopka sestavljanja saj zaznava prisotnosti sestavnih delov in njihovo pravilno orientacijo. IPV uporabnikom omogoča dokumentiranje uspešnega zaključka in/ali nedokončanja montažnih del.

IPV vključuje inšpekcijske preglede in preverjanja kakovosti v procesih sestavljanja, kar zmanjša delovno obremenitev operaterja, zmanjša predelavo in/ali odpadke ter izboljša produktivnost. IPV operaterju zagotavlja proaktivno sredstvo za odkrivanje težav s kakovostjo veliko prej v proizvodnem procesu, kot bi to omogočal standardni potek dela QA. Draga predelava je zmanjšana in po možnosti odpravljena, medtem ko se produktivnost operaterja izboljša. Odkrivanje težav s kakovostjo pozno v proizvodnem procesu ali, v najslabšem primeru, po zaključku proizvodnje je drago za vse vpletene strani.

Uporaba

Letalstvo in obramba

 • pozicioniranje nosilcev, podpor, reber
 • pozicioniranje lukenj in pritrditev
 • šablone za barvanje

Avtomobilska industrija in težka strojegradnja

 • pozicioniranje varjencev
 • natančno pozicioniranje na mizi
 • postavitev strojev, robotov, proizvodnjih linij v tovarne

Ostale industrije

 • ladjedelništvo
 • železniška industrija
 • gradbeništvo

Prednosti

 • Zmanjša čas za postavitev in montažo,
  bistveno poveča hitrost proizvodnje.
 • Omogoča standardizirane poteke dela in
  minimizira variacije operaterja med sestavljanjem.
 • Dejansko odkriva in zmanjšuje proizvodne napake v realnem času,
  kar zmanjša ostanke in predelave.
 • Zmanjša uporabo fizičnih predlog:
  – Prihranki stroškov in kapitalskih izdatkov v primerjavi z
  gradnjo, shranjevanje in vzdrževanje fizičnih
  predlog in orodij.
  – Prihranek časa – hitrejša postavitev in možnost selitve
  neposredno iz CAD v virtualno predlogo.

Za več informacij o FARO ponudbi obiščite našo spletno stran: https://faro.ib-caddy.com/sl/, ali pa nas kontaktirajte na info@ib-caddy.si oz. telefonsko številko 01 566 12 55.

Vir: https://knowledge.faro.com/Hardware/Laser_Projector/Tracer/Technical_Specification_Sheet_for_the_Tracer_Laser_Projector