SOLIDWORKS Flow Simulation 2022

Featured Video Play Icon

SOLIDWORKS Flow Simulation 2022 ponuja zanimive nove poglede rezultatov in možnost pregleda rezultatov v različnih projektih. Trenutno testiramo novo visoko zmogljivo led luč za Nemo podmornico. Ta luč lahko sveti na treh nivojih svetlosti in daje uporabnikom več možnosti prilagajanja različnim podvodnim okoljem. Izvajanje časovno spremenljive analize, medtem ko spreminjamo moč svetilnosti, nam poda pomembne informacije o tem kako se bo luč ohlajala in segrevala v odvisnosti od temperature vode.

Transient explorer je močno orodje, ki nam omogoča vizualno predstavo rezultatov prehodne analize.
SOLIDWORKS Flow Simulation 2022 lahko sedaj prikaže Flux pogled v Transient explorer načinu. Ponudi nam poglobljene numerične rezultate o tem kako se energija pretaka po našem kompleksnem sistemu.

Zdaj lahko ustvarimo tudi nov cilj na osnovi enačbe, ki lahko procesira vrednosti drugih ciljev, tudi po zaključeni analizi. Ustvarimo hitro enačbo, ki bo izačunala maksimalno temperaturo vseh luči skozi celoten časoven potek analizo. Izvedli smo tudi več analiz v ustaljenem stanju v novemu eksperimentalnemu načinu napajanja, kjer lahko vsako posamezno led diodo napajamo z različno močjo. Takšen eksperiment lahko odgovori na vprašanje če obstajajo optimalne konfiguracije, kjer povečamo svetilnost in prihranimo na toplotnih izgubah.

Primerjava rezultatov med projekti je nujna za razumevanje podobnosti in razlik. Vendar prikaz dveh rezultatov, eden ob drugem, ni zmeraj optimalen.

Nova možnost Merge dovoljuje zbiro več rezultatov in da možnost označbe skupnega maksimuma in minimuma na enem prikazu.
Nov prikaz razlik pa nam da možnost, da na enem prikazu vidimo razlike med referenčnim projektom in ostalimi projekti.
Narejen je tudi nov povzetek rezultatov, ki zapiše rezultate analize v tabeli in poda visoko stopnjo nadzora nad večjim številom projektov.

Posodobljen je bil tudi Scene Plot pogled, ki lahko sedaj shrani orientacijo modela, povečavo in vidnost kosov. Tako bo sedaj to orodje obdržalo nastavitve zaslona, da bo pogled scene vsakič popoln, ne glede na stanje predhodnega pogleda.

SOLIDWORKS Flow Simulation 2022 odpira nova vrata za razumevanje in sporočanje vaših rezultatov, ne glede na to ali izvajate eno analizo ali iščete svoj naslednji odličen dizajn.