Metode fotografa pri uporabi V-Ray for SketchUp

Featured Video Play Icon

Večina težav, s katerimi se ljudje srečujejo pri uporabi renderirnika V-Ray for SketchUp, izhaja iz prehitrega vstopa v sam proces renderiranja.
V tem videoposnetku bomo spoznali naučili “Metode fotografa”, t.j. pristopa v treh korakih, ki nam pomaga razumeti, kako razmišljati kot pravi fotograf. S tem se izognemo zgodnjim napakam in ustvarimo boljše upodobitve.

Ta video vsebuje:

  • Uvod (00:00)
  • 3 koraki metode fotografa
    • Sestavite svoj posnetek (1:01)
    • Osvetlite svojo sceno (04:13)
    • Izboljšajte svojo končno podobo (11:34)

Več na https://sketchup.school/jyc