Product Release Engineer – Učinkovito upravljanje kosovnic na 3DEXPERIENCE platformi

Ko se pogovarjamo o kosovnicah, v glavnem mislimo na sezname kosov ali sklopov, katere potrebujemo da izdobavimo izdelek. Ta seznam je pogosto narejen kot statičen tekstovni dokument, ki vsebuje podatke iz več virov. Običajno uporabimo MS Excel, saj ga številni poznajo in znajo uporabiti, po drugi strani pa je sam tudi moćno orodje za različne kalkulacije. Tako narejeno kosovnico lahko prenesemo v ERP elektronsko. Je pa res, da nekateri kosovnico pretipkavajo v drug poslovno-informacijski sistem ročno.

Včasih so bili izdelki precej bolj enostavni. Dandanes pa nekdaj preprosti izdelki vsebujejo elektroniko in razno pametno tehnologijo, kar pomeni, da BOM vsebuje komponente, ki prihajajo iz različnih strokovnih disciplin. Dogodi se tudi, da ti podatki različno strukturirani, ker si v vsaki disciplini lahko po svoje predstavljajo svoje sklope. Vse to otežuje celovito obvladovanje kosovnic v enovitem okolju. Če poleg tega podatki niso stalno ažurirani, pa to vodi do napak, številnih popravkov, slabše kakovosti produktov in posledično do zamud pri izdobavah.

Kaj pa, če bi lahko nepovezano Excel datoteko spremenili v dinamično podatkovno strukturo, ki bi bila v stanju povezati vse uporabnike in bi vsebovala različne inteligentne objekte in podatkovne vnose? Odgovor je, da bi potem dobili enovit sistem (eno verzijo resnice), kar bi lahko opisali kot dejansko definicijo produkta (“Product Engineering Definition”).

Dobra novica je, da je to mogoče že danes s portfeljem orodij 3DEXPERIENCE Works, ki se nahaja na platformi 3DEXPERIENCE, poslovni platformi v oblaku, ki ljudem z različnih področij organizacije omogoča sodelovanje v vseh fazah življenjskega cikla izdelka. Z le nekaj vlogami platforme lahko uporabnik kadar koli in na kateri koli napravi ustvari in vzdržuje trenutno definicijo Product Engineering Definition.

Ena ključnih vlog za dosego tega je »Product Release Engineer« s svojo aplikacijo »Engineering Release« (prikazano spodaj). Ta aplikacija omogoča izdelavo definicijske strukture izdelka, ne da bi se odprlo orodje CAD. Ne skrbite, vendar se kateri koli inženirski element, dodan strukturi s programom Engineering Release, samodejno doda v strukturo CAD. Ko se podatki CAD odprejo v pripadajočem orodju za avtoring, kot je SOLIDWORKS, se struktura posodobi z novimi elementi.

Ko je izdelek v celoti zasnovan, preverjen in izdan, se celotna definicija izdelka zlahka pošlje v nadaljnje sisteme bodisi prek samodejne izmenjave podatkov bodisi z uporabniško ustvarjeno tekstovno datoteko.

Ali ste pripravljeni spremeniti svoje kosovnice in izboljšati produktivnost? Vse aplikacije platforme 3DEXPERIENCE potrebne za načrtovanje in sodelovanje so na voljo v oblaku s povezljivostjo z vašim okoljem CAD. To omogoča uporabo raznolikih računalniških okoljij, tako da lahko več skupin dela na posamezni definiciji izdelka v sočasnem, varnem in realnem času ekosistemu za razvoj izdelkov.