CAMWorks 2021 – NOVO – Asociativnost surovcev

Featured Video Play Icon

Novo – ukaz za ponoven preračun pri spremembi surovca

Funkcija omogoča ponoven izračun gradnikov, operacij in obdelav kadar spremenimo parametre surovca. Funkcija zajema tako prizmatične modele kot modele za struženje.

Po spremembi parametrov surovca se prikaže okno, ki jih je potrebno posodobiti. Z klikom na gumb »Yes« se omenjene spremembe posodobijo.

 

S klikom na gumb »No« pa se na gradniki pokaže obvestilo oz. znak za obvestilo (Slika 2: Prikaz obvestila).

Slika 2: Prikaz obvestila

Obvestilo lahko preverimo s izbiro gumba »What’s Wrong«, ki nam prikaže napako (Slika 3: Prikaz napake).

Slika 3: Prikaz napake

Pri prikazu napake lahko izberemo možnost, ki nam omogoča, da to napako odpravimo (Slika 4: Urejanje napake).

Slika 4: Urejanje napake

Obvestilo za prikaz opozoril pri spremembi parametrov surovca lahko tudi izklopimo / vklopimo.

To lahko naredimo v nastavitvah CAMWorks (Slika 5: Prikaz / izklop obvestila).

Slika 5: Prikaz / izklop obvestila