Napredne rešitve v forenziki in preiskovanju nesreč – FARO Focus in FARO Freestyle

Ko je potrebno zbiranje dokazov, pa naj si bo to dokazov na krajih zločina ali dokazov o poškodbah zasebne ali javne lastnine, je vedno vprašanje na kakšen način so ti dokazi zajeti in kako predstavljeni. Odločevalci in sodniki v takšnih primerih nimajo lahkih nalog zato poskušajo svoje odločitve utemeljiti na zbranih podatkih. Velikokrat bi se lahko lažje, hitreje in z zagotovostjo pravilno odločili, če bi se lahko znašli v okolju kjer se je dogodek zgodil. V ta namen je podjetje FARO razvilo ročni 3D skener FARO Freestyle 2.

V kombinaciji z izredno zmogljivim FARO Focus laserskim skenerjem FARO Freestyle 2 omogoča zajem posameznih elementov in okolice v kateri se je dogodek zgodil. V programski opremi FARO Scene združeni podatki iz obeh naprav omogočajo odločevalcem, da se virtualno odpravijo na sam kraj dogodka in na podlagi natančno zajetih podatkov oblikujejo svoje odločitve. V takih primerih je še posebej pomembna verodostojnost in čistost podatkov. Zato poseben “podpis” v samih zajetih podatkih preprečuje manipuliranje s podatki in prirejanje le teh v korist ali škodo udeleženim.

FARO Focus pri skeniranju pogorele stavbe.
FARO Freestyle 2 pri skeniranju kraja zločina. FARO Freestyle 2 omogoča barvni zajem krvnih madežev in drugih tekočin.

Rešitvi FARO Focus in FARO Freestyle sta nepogrešljiv pripomoček vseh, ki se soočajo z dogodki katerih analiza je izrednega pomena. Najsi bo to zaradi odkrivanja krivcev ali ocenjevanja stroškov pri poškodbah. Najpogostejša in izredno smiselna uporaba naprav je zato prav v naslednjih področjih:

 • Forenzika:
  • zajem krajev zločina in na podlagi podatkov izvajanje simulacij scenarijev
  • prikaz dokazov na sodiščih z virtualnim obiskom kraja zločina
 • Zavarovalništvo
  • zajem večjih avtomobilskih nesreč za lažjo analizo pri iskanju krivca
  • zajem poškodb javne ali zasebne lastnine za stroškovno ocenitev
  • ocenjevanje razsežnosti v primeri naravnih nesreč
  • zajem podatkov PRED in PO za preprečevanje zavarovalniških goljufij
 • Preiskovalci požarov
  • zajem stanja po požaru omogoča zunanji vpogled v dogajanje in lažje definiranje izvora požara
 • Varovanje ljudi in lastnine
  • zajem objektov in okolice za lažje načrtovanje varovanja ljudi ali lastnine

Za vprašanja ali prikaz delovanja naprav in programskih oprem smo dosegljivi preko info@ib-caddy.si ali na 01 566 12 55.