Najbolj zanimive novosti v SOLIDWORKS Electrical 2021

Featured Video Play Icon

Dassault Systèmes je izdal SOLIDWORKS 2021, najnovejšo izdajo svojega portfelja aplikacij za 3D oblikovanje in proizvodnjo.

Portfelj SOLIDWORKS vsebuje tako izdelke za strojno kot električno načrtovanje. SOLIDWORKS Electrical vsebuje Schematic in Electrical 3Dizdelke, ki skupaj omogočajo integrirano električno in strojno oblikovalsko okolje znotraj SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Electrical Schematic elektroinženirjem in oblikovalcem pomaga pri logični zasnovi električnih in krmilnih sistemov za opremo v skoraj vseh panogah. SOLIDWORKS Electrical 3D po navadi uporabljajo strojni inženirji pri oblikovanju električnih in elektronskih ohišij, povezovanju kablov, vodnikov in kabelskih snopov ter pri pripravi dokumentacije za proizvodnjo.

Združevanje dveh področij v isti bazi podatkov omogoča sprotno usklajevanje med inženirji elektrotehnike in strojništva.

Številne izboljšave v SOLIDWORKS Electrical 2021 bodo koristile vsem uporabnikom Electrical Schematic in Electrical 3D izdelkov. Izboljšave so namenjene določenim področjem znotraj delotoka iz električnega načrtovanja shem do 3D modelov.

Electrical Schematic in 2D izboljšave

Večji nadzor nad knjižnicami vodnikov in kablov izboljša pripravo na delo na novih modelih. Informacije, ki so tukaj vključene, so na voljo v celotnem procesu razvoja elektrotehniškega projekta – od zasnove do izdelave.

Novi upravitelj tipa električnih sponk sedaj omogoča oblikovalcem, da določijo, katere električne sponke bodo uporabili pri določeni zasnovi. Oblikovalci lahko za vsako spončno letev dodelijo določen tip sponke, da se zagotovi pravilno priključitev vsakega vodnika. Vodnike, ki ne potrebujejo končnih sponk, lahko sedaj uporabimo in popolnoma dokumentiramo.

Uporabniki SOLIDWORKS Electrical že dolgo uporabljajo Microsoft Excel skupaj s SOLIDWORKS Electrical kot splošno orodje za načrtovanje, ki olajša zgodnji postopek načrtovanja, preden se v SOLIDWORKS Electrical ustvari električne sheme. SOLIDWORKS Electrical 2021 ima sedaj dodatek za Excel s predlogami za poenostavljeno organizacijo podatkov, pripravljenih za uvoz v SOLIDWORKS Electrical Schematic.

Uporabniki imajo lahko sedaj koristijo novo možnosti arhiviranja podatkov električnih projektov. Novo orodje za arhiviranje omogoča ročno varnostno kopiranje ali pa se postopek načrtuje vnaprej s pomočjo Windows Task Scheduler-ja.

Izboljšave za Electrical 3D

Možnosti 3D modeliranja električnih poti so razširjene v programu SOLIDWORKS Electrical 3D z dodatkom spline linij v vodilnih poteh za samodejno povezovanje vodnikov, kablov in kabelskih snopov v 3D. Uporabniki lahko zdaj v svojih izdelkih uporabijo spline linije, ravne črte, loke ali pretvorjene krivulje v skicah za vodenje 3D povezav. Route path skice sedaj zagotavljajo večjo prilagodljivost pri dokončanju celotnega 3D modela.

Večina napeljav električnih žic, kablov in snopov zahteva namestitev v rednih intervalih znotraj produkta. V SOLIDWORKS Electrical 3D lahko zdaj sponke in druga nosilna oprema, ki se uporablja za namestitev teh povezav, vsebuje več segmentov, razporejenih znotraj pritrdilne/nosilne opreme. Multiple segments omogoča razporeditev žic, kablov in snopov v različnih konfiguracijah znotraj sponke brez potrebe po več vodilnih oseh. Ta izboljšava izboljša produktivnost tam, kjer potrebujemo večji nadzor nad pozicijami vodnikov.

SOLIDWORKS Electrical 2021 izboljšuje celoten potek dela od shematike preko 3D do proizvodne dokumentacije. Večji nadzor nad knjižnicami za prevleke, sponke, medsebojne povezave in dodatke omogoča dostop do metapodatkov od sheme pa vse do tabel priključkov na risbah kablov/snopov.

Spremembe enot v Routing Library Manager-ju (RLM) pospešijo posodobitve zasnove med razvojnim postopkom. Na splošno te izboljšave pospešijo spremembe v načrtu in nadzor nad dokumentacijo ter izboljšajo produktivnost.

Izboljšave v dokumentaciji

Številne izboljšave podpirajo izdelavo dokumentacije za proizvodnjo.

Oblikovalci kabelskih snopov, ki ustvarjajo risbe za proizvodne plošče (harness-board), bodo imeli koristi od izboljšav v programu SOLIDWORKS Electrical 2021, vključno z večjim nadzorom postopka izravnave snopa, ki zdaj omogoča kombinacijo sploščenih delov skupaj s 3D-prikazi.

Uporabniki, ki ustvarjajo PDF-je svojih električnih projektov v SOLIDWORKS Electrical Schematic, bodo imeli koristi od izboljšav postopka ustvarjanja PDF-jev. Spremembe v Electrical Schematic 2021 omogočajo uporabnikom, da ustvarijo datoteke PDF do devetkrat hitreje kot prejšnje različice, odvisno od velikosti projekta.

Vir: https://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2020/10/top-10-solidworks-electrical-2021-enhancements.html