Novosti v SOLIDWORKS Flow 2021

Featured Video Play Icon

SOLIDWORKS Flow modul je namenjen preračunu dinamike fluidov. Na hiter in enostaven način lahko preračunate pretok fluidov, toplote in pretočnih sil, ki so kritične za vaš izdelek. V tem prispevku si bomo ogledali novosti v SOLIDWORKS Flow 2021.

KOMBINACIJA MED PROSTO POVRŠINO (FREE SURFACE) IN DRSNO MREŽO (SLIDING MESH)

Prosta površina oz. Free Surface je novost iz verzije SOLIDWORKS Flow 2018, ki vam omogoča analizo dveh fluidov, ki se ne mešata (na primer zrak in voda ali olje in voda) ter interakcijo le-teh z geometrijo.

Drsna mreža oz. Sliding Mesh je novost iz verzije SOLIDWORKS Flow 2015, ki vam omogoča rotacijo geometrije, da vzpostavite pretok.

SOLIDWORKS Flow 2021 omogoča preračun analiz, kjer sta prisotni obe prej omenjeni funkciji. Primer takšne funkcije je propeler, ki je delno v vodi in delno v zraku.

IZDELAVA PREDLOG ZA SCENE (SCENE TEMPLATE)

Če želite večkrat uporabljati enake poglede rezultatov, jih lahko v SOLIDWORKS Flow 2021 shranite v predlogo za sceno. V predlogi se lahko uporabi Cut Plot, Surface Plot, ISO Surface Plot in Flow Trajectories poglede. Scensko predlogo se lahko uporabi v novih projektih za hitro izdelavo pogledov rezultatov.

FILTER ZA SKRITA TELESA V COMPONENT CONTROL

V ukazu Component Control je sedaj filter za skrita telesa. To je zelo uporabno v primerih velikih sestavov, kjer imamo veliko skritih teles.

PRERAČUN MINIMALNIH IN MAKSIMALNIH VREDNOSTI IZ CILJEV (GOAL) ANALIZE

V SOLIDWORKS Flow modulu je priporočljivo definirati cilje, da lahko spremljamo vrednosti, ki so nam v določeni analizi pomembne. Novost v verziji SOLIDWORKS Flow 2021 je ta, da lahko naredimo cilj, ki išče maksimum ali minimum na ostalih ciljih. Tako lahko na hiter način poiščemo skrajne vrednosti v skupinah ciljev.