3DExperience za SOLIDWORKS uporabnike

3DExperience platforma omogoča 3D konstruiranje in modeliranje, sodelovanje in nadzor modelov v spletnem okolju znotraj spletnega brskalnika. S to platformo so v podjetju Dassault Systèmes korenito spremenili uporabniško izkušnjo poznano iz dela s programi SOLIDWORKS ali CATIA.

V nadaljevanju na kratko predstavljamo osnove 3DExperience platforme, kako je strukturirana, kakššen je uporabniški vmesnik in kako dostopade do aplikacij kot so xDesign ali xShape.
Pri razumevanju 3DExperience platforme je potrebno poznati naslednje 4 gradnike:

 • Najemnike (Tenants)
 • Vloge (Roles)
 • Nadzorne plošče (Dashboards)
 • Aplikacije oz. pripomočke (Apps / Widgets)

Za delo v okviru 3DExperience platforme mora uporabnik najprej pridobiti dostop kot Najemnik (Tenant), administrator pa mu mora dodeliti Vlogo (Role). Najemnika si lahko predstavljamo kot portal za celotno podjetje.

Administrator Najemnika (Tenant) lahko dostopa do vseh vsebin in lahko kontrolira vse pravice uporabnikov. Znotraj vsakega Najemnika obstajajo različne Vloge (Roles), ki obsegajo funkcije posameznega zaposlenega. Upoorabnik je lahko član več Najemnikov, znotraj posameznega najemnika ima posameznik lahko eno ali več Vlog. Vlogo (role) si lahko predstavljamo kot skupek dovoljenj in aplikacij, do katerih lahko posamezen uporabnik dostopa.

Že sedaj obstaja več sto različnih Vlog, pa še več jih bo narejenih zaradi potreb posameznih uporabnikov. Npr, konstrukter bi lahko upoorabljal 3D Creator Vlogo. V to Vlogo so vključena orodja podobna modulom v okolju SOLIDWORKS, primer je tako Aplikacija xDesing. Po drugi strani bo npr industrijski oblikovalec potreboval 3D Sculptor, ki vsebuje Aplikacijo xShape za npr. pod-divizijsko modeliranje (sub-divisional modeling).

Po vstopu na 3DExperience platformo uporabniki najprej dostopijo na Nadzorno ploščo (Dashboard). Nadzorna plošča je dejansko vmesnik s platformo. Uporabniki lahko kreirajo svoje lastne Nadzorne plošče, lahko pa so tudi povabljeni na druge Nadzorne plošče. Ne glede na vsebino Nadzorne plošče upravljamo in urejamo na enak način.

Poglejmo si splošno razpooreditev na Nadzorni plošči.


Uporabniki bodo ob pogledu na nadzorno ploščo našli nekaj klasičnih ikon, ki jih prepoznajo takoj, in nekaj novih, ki so značilne za 3DExperience okolje. Uporabniki bodo v zgornjem desnem kotu zaslona našli ikone za naslednje:

 • »Jaz« (Me) – vse informacije povezane z vašim računom
 • »Obvestila«  (Notifications) – opozorila na spremembe v vaših SWYM skupnosti in prostorih za sodelovanje
 • »Dodaj« (Add) – Omogoča ustvarjanje dodatnih vsebin
 • »Daj v skupno rabo« (Share) – deljenje in objave vsebin
 • »Vsebina« (Content) – Dostop do vseh vsebin in pogonov
 • »Skupnosti« (Communities) – Dostop do vsebin iz SWYM skupnosti
 • »Pomoč« (Help) – Pomoč uporabnikom, podpora in skupnosti uporabnikov

Pri premikanju po vrhu zaslona najdemo tudi orodno vrstico za iskanje. To uporabniku omogoča možnost iskanja znotraj vsakega Najemnika posebej. Če nadaljujemo po zgornjem delu brskalnika, nejdemo “Meni nadzorne plošče” (Dashboard Menu). To spustno mesto vsebuje ukaze za skupno rabo, urejanje, podvajanje, upravljanje in brisanje nadzorne plošče.

S klikom na “Seznam nadzorne plošče” (Dashboard List) prikažemo podokno z vsemi nadzornimi ploščami, do katerih imajo uporabniki trenutno dostop. Glede na trenutno postavljene pravice ima posamezen uporabnik lahko ali pa ne dostop do posamezne Nadzorne plošče.

Za preklop med nadzornimi ploščami jih enostavno izberemo iz seznama in se bodo prikazale tako kot jih je posamezen uporabnik zapustil ob zadnjem obisku.

Na koncu omenimo še najpomembnejši del nadzorne plošče je 3D Experience kompas (3D Experience Compass), ki se nahaja v zgornjem levem kotu. Z izbiro kompasa lahko uporabniki 3DEXPERIENCE dostopajo do svojega portfelja vlog, aplikacij in rešitev. Tako lahko svoj delovni prostor prilagodimo tako, da z leve strani povlečemo in spustimo aplikacijo v delovni prostor. Velikost te aplikacije je mogoče prilagoditi drugim aplikacijam ali pa dodati dodatne zavihke na vrhu.

Aplikacije, kot sta xDesign in xShape, so aplikacije, ki lahko opravljajo različne funkcije. xDesign je aplikacija za modeliranje 3D CAD, ki jo navdihuje SOLIDWORKS, kar pa razširi s funkcijami kot so Design Guidance. xShape pa je pod-divizijski modelirnik (SubDivisional modeler) za oblikovanje kompleksnih oblik na področju industrijskega dizajna.

Ta dva primera sta le vrh ledene gore. Obstaja veliko drugih aplikacij, kot je npr 3DSpace ali pa 3DDrive, ki se uporabljajo za shranjevanje in skupno rabo datotek v okolju 3DExperience. 3DDrive se lahko posebej poveže z obstoječimi storitvami za shranjevanje v oblaku, kot sta Dropbox in Google Drive.

Spodnji diagram prikazuje celotno strukturo v okolju 3DExperience, pri čemer je vsako območje razdeljeno (Vloge, Nadzorne plošče in Aplikacije).

Vir: https://www.engineersrule.com/where-have-you-been-all-my-life-solidworks-user-discovers-3dexperience/