CheckMate for SOLIDWORKS – offline programiranje CMM

CheckMate for SOLIDWORKS  je družina programov za offline izdelavo CMM programov, t.j. programov za koordinatne merilne stroje (CMM).
CheckMate for SOLIDWORKS prinaša drastično skrajšan čas programiranja CMM programov, ker uporablja 3D PMI in MBD podatke neposredno iz 3D CAD modela izdelanega v SOLIDWORKS-u. Omogočena je tudi uporaba 3D CAD modelov izdelanih v drugih 3D CAD okoljih (CATIA, NX, CREO, Inventor, …).
Programiranje neposredno v 3D CAD okolju rezultira v stroškovno učinkovitejšo rešitev saj operater pripravlja program na računalniku in ne na CMM stroju.

ps1.gif

PROGRAMSKE LASTNOSTI:

 

Model Based Definition (MBD)

MBD zajema koncept digitalne niti (ponovna uporaba-ponovni namen-sledljivost) in zapira zanko od zasnove do proizvodnje. CheckMate Programing izdela CMM program neposredno iz GD&T, prisotnih v CAD-u, samodejno ali interaktivno pod nadzorom programerja.

Prog4 MBD.jpg

 

Automation

 – Auto Coordinate System (Samodejni koordinatni sistem)

Samodejno ustvari lokalni koordinatni sistem iz gradnikov z Datum oznako.

 – Sorting Dependencies (Razvrščanje odvisnosti)

Preureditev programa glede na odvisnosti, kar vključuje datum oznake ter optimizacijo dolžine poti ob ohranjanju odvisnosti in vrstnega reda datumov.

 – Accessibility Analysis (Analiza dostopnosti)

Analizira programiranih funkcij s pomočjo opredeljenih pozicij merilne glave določi najboljšo izbiro pozicije. Če pozicija s katero bi lahko merili to funkcijo ni definirana, je funkcija označena kot nedostopna.

 – Probe Path Optimization (Optimizacija poti sonde)

Samodejno preurejanje program z namenom optimiziranja poti z najmanjšim vrtenjem sonde in najkrajšo potjo.Predpogoj za optimizacijo poti merilne glave je analiza dostopnosti.

prog 01.jpg

 – Clearance Moves and Probe Rotations (Brisanje premikov in rotacij merilne glave)

Samodejno izbriše premike merilne glave in spremembe orodja, če te obstajajo, nato pa v odprti segment vstavi nove premike / rotacije / spremembe, ko je to potrebno.

 – Collision Detection & Correction (zaznavanje in popravljanje trka)

Na programu se ne glede na to, ali ga programer samodejno ali interaktivno razvije, lahko analizira možnost trkov ter izvede samodejno ali ročno prilagoditev.

 

Prog5 Coll Det.jpg

 

AutoMeas

Dopolnjuje programske zmogljivosti CheckMate skupaj z »Autosection«, ki samodejno generira program za določen odsek oziroma gradnik z uporabo privzetih informacij kot so programiranje poti na podlagi mrež, robov in meja z enim samim klikom.

 

Global Editing

Je možnost urejanja več funkcij v enem samem postopku. Funkcijam, ki so na seznamu (začasni seznam izbire), izbrane v brskalniku za programiranje ali v grafičnem oknu, lahko programer istočasno spremeni atribute. Ko so programi dokončani ali delno dokončani in so potrebne spremembe, ta funkcija omogoča enostavno in hitro urejanje, kar pa prihrani veliko časa.

 

Programing Browser

Programski brskalnik CheckMate ponuja vmesnik za interakcijo s programom, s čimer je upravljanje programa in urejanje preprosto in enostavno. CMM program je predstavljen v drevesni strukturi z dodatnimi stolpci, ki prikazujejo uporabljene GD&T, komentarje uporabnikov itd. Izvajanje funkcij, kot so iskanje in izbiranje funkcij v programu, pregled značilnosti funkcij ali sprememba vrstnega reda programa, se izvede tako da preprosto povlečete in izpustite funkcijo na želeno mesto v drevesni strukturi. Ta enostavnost  izjemno izboljša učinkovitost programerja.

prog 03.jpg

Program Segments

CheckMate podpira koncept segmentov, ki programerju omogočajo, da program organizira v funkcionalne bloke in izbere ali prekliče izbiro segmentov pri izvozu, odvisno od zahtev. Kot primer, lahko FAI inšpekcijski pregled zahteva, da se preverijo vse lastnosti dela, in ko bo enkrat v proizvodnji, bo morda potreben samo pregled nekaterih kritičnih lastnosti.

CMTrans Utility

Zmogljiv pripomoček, ki omogoča spreminjanje obsega celotnih programov, zasuka in prevede celotne programe do določenega izvora ali iz njega. Pogosto se uporablja v orodjarski industriji za prilagajanje skrčkov in za delo v lokalnem, orodjarskem koordinatnem sistemu z končnim poročilom.

Offline Programming

Učinkovitost programiranja brez povezave je trikratna. Programe CMM lahko ustvarite pred dejanskim delom, kar skrajša čas vodenja, poveča pretok merjencev čez CMM z ukinitvijo programiranja direktno na CMM. Izboljša pa tudi splošno učinkovitost z razbremenitvijo visoko usposobljenih programerjev iz vsakodnevnega delovanja CMM.

Interoperability

CheckMate programi se lahko izvozijo za vse moderne CMM stroje. Z zagotavljanjem skupnega programskega sistem ne glede na proizvajalca CMM-jev, služi tudi kot komunikator med CMM stroji različnih proizvajalcev. Izbira pravega CMM je končno prednost pred izbiro pravega programa za programiranje. CheckMate ima tudi možnost nalaganja programov, ustvarjenih s programsko opremo proizvajalca OEM, bodisi prek DMIS-a, Q.I.F. ali izvornega jezik OEM.

prog 2.jpg

Standardi

Sodelovanje podjetja Origin pri razvoju in vzdrževanju DMIS in QIF, ki sta pomembna industrijska standarda pod vodstvom odbora za dimenzijske meroslovne standarde, in spoštovanje teh specifikacij s strani CheckMate zagotavljata neverjetno raven interoperabilnosti s tehnologijami drugih proizvajalcev.