Delo od doma z vašo celotno SOLIDWORKS ekipo

Zaradi trenutne situacije COVID-19 mnogo inženirjev opravlja delo od doma. SOLIDWORKS že ponuja orodja s katerimi lahko delite, pregledujete, anotirate in validirate konstrukcije s celotno inženirsko ekipo kar iz udobja vaše domače pisarne. Namestitev teh orodij je hitra in enostavna.

V ta namen je znotraj oblačne platforme 3DExperience na voljo vloga Collaborative Business Innovator. Vsebuje vse potrebne funkcionalnosti oziroma aplikacije, ki dobro služijo pri delu od doma. Spodnji primeri prikazujejo kako vzpostaviti osnovno kolaborativno okolje, ki je namenjeno pregledovanju modelov skupaj z vsemi člani ekipe.

Ustvarite ploščo

Na plošči (Dashboard) lahko upravljate in pregledujete poljubne informacije, ki so na voljo znotraj vaše ekipe.

Ustvarite skupnost in dodajte člane

Skupnost (Community) ustvarite s pomočjo 3DSwym aplikacije. Vaše sodelavce dodajte kot člane (Members). Ker 3DExperience platforma deluje v oblaku, so vse informacije posredovane v realnem času in vsem udeležencem. V skupnosti lahko ustvarite objavo (Post) in obvestite sodelavce za izvedbo skupnega pregleda konstrukcij.

Ustvarite nov zavihek za pregled modelov

Uporabite aplikacijo 3DDrive za sharmbo in deljenje SOLIDWORKS ter ostalih datotek s preostalimi člani ekipe.

Preglejte CAD model in popravite napake

Uporabite aplikacijo 3DPlay za pregledovanje, dodajanje oznak in komentarjev, za merjenje in podobno. Ko opazite napako, o tem obvestite člane ekipe in ustvarite nalogo (Task) za izvedbo popravkov.

Izvedba popravkov nad CAD modelom znotraj SOLIDWORKS okolja

Izkoristite 3DDrive konektor za SOLIDWORKS za odpiranje CAD datotek neposredno iz SOLIDWORKS orodne plošče (Task Pane) ter nato opravite potrebne spremembe.

3DEXPERIENCE platforma z vlogo Collaborative Business Innovator je vzpostavljena na oblaku, zato ni nobene potrebe po vključevanju vašega IT oddelka, da vzpostavijo VPN povezave, niti potrebe po nabavi nove programske ali strojne opreme. Sodelavci, ki jih povabite v skupnost za pregled konstrukcij, morajo samo slediti spletni povezavi in že so vključeni v projekt.

Več o aplikacijah (funkcionalnostih)

3DSwym je aplikacije kjer se na eni platformi združijo vsi člani ekipe za izmenjavo informacij v realnem času. Delite objave, predstavite ideje, razpravljate o projektih, ustvarjajte opravila, postavljajte vprašanja in še več.

3DDrive je popolnoma integriran v SOLIDWORKS. Omogoča, da datoteke hranite na eni lokacije v oblaku in jih varno delite z drugimi. Omogočite lahko tudi prodajalcem, da si datoteke prenesejo v varnem okolju. Datoteke se prav tako samodejno sinhronizirajo v okolje Windows.

3DPlay omogoča pregledovanje 3D modelov znotraj spletnega brskalnika. Poleg osnovnih operacij vrtenja, približevanja in premikanja lahko dele modela tudi izmerite ter dodajate komentarje. Vaše modele objavite na 3DPlay in pridobite odziv vaše skupnosti.

3DSearch omogoča iskanje po katerihkoli metapodatki, ki so shranjeni na platformi. S filtrom 6WTags je možno zelo enostavno najti prave podatke.

Z uporabo 3DExperience vloge Collaborative Business Innovator lahko že danes začnete z delom od doma. Ker vsi sodelavci delajo na enotni platformi bo enotna tudi vsa komunikacije, spremembe, opravila, ki so aktialna za trenutne projekte.

Vir: https://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2020/05/the-easy-way-to-work-from-home-with-your-solidworks-team.html