Izboljšajte svojo produktivnost s SOLIDWORKS Simulation Professional

Featured Video Play Icon

Veliko SOLIDWORKS uporabnikov se prvič spozna s simulacijami pri uporabi SimulationXpress modula . Tudi tisti, ki še niso delali s simulacijami, ob pojmu »Simulacija« vidijo slike mreže, obarvanih pogledov, ki označujejo napetost ali odmik – osnove linearne statične analize v metodi končnih elementov (MKE ali FEA – finite element analysis).

Kljub neverjetnim zmogljivostim današnjih simulacijskih programov, se pri večini projektov še vedno zanaša na linearno statično analizo, saj »osnove«, kot so odmik, napetost in faktor varnosti še vedno predstavljajo najboljši način za ocenjevanje uspešnosti geometrije na določeno obremenitev.
Spoznavanje in obvladovanje tehnik MKE analiz omogoča uporabnikom lažje preverjanje dizajnov in jih naredi v boljše uporabnike SOLIDWORKS Simulation modulov . S SOLIDWORKS Simulation Professional lahko drastično izboljšate svojo produktivnost in izdelate boljše produkte.
SOLIDWORKS Simulation Professional ima orodja za preračun naprednih načinov porušitve kot so uklon, lastne frekvence, utrujanje materiala in termalni preračun. To so sicer izredno uporabna orodja, a je pri MKE poudarek po navadi še vedno na linearni statični analizi – preračunu elastičnih materialov za faktor varnosti.
V tem prispevku si bomo ogledali 5 funkcionalnosti SOLIDWORKS Simulation Professional, ki izboljšajo uporabnost simulacijskih modulov, četudi uporabljate le statično linearno analizo.
Prva funkcionalnost je parametrična optimizacija, ki vam omogoča spreminjanje modela v več dimenzijah. Določite lahko diskretna števila ali pa območje v katerem se morajo spreminjati parametri ter rezultate kot so minimalen faktor varnosti ali premik. Pri optimizaciji se zaženejo analize ob različnih dimenzijah modela – iz tega se nato preračunajo optimalne vrednosti vašega modela. Ta metoda dela je izredno uporabna za razvoj novih produktov ali izboljšavi že obstoječega produkta.

Slika 1 – Parametrična optimizacija zmanjša težo v danem nosilcu.

Optimizacija topologije je zelo zanimiv nov modul, ki preračunava v obratni smeri. Namesto preračuna variacij v parametričnem modelu, se vaš model zgradi znotraj volumskih in proizvodnih omejitev. S preračunom za poti energije med vpetjem in obremenitvijo lahko dobimo izredno zanimive in uspešne oblike, ki spodbujajo vašo kreativnost.

Slika 2 – Optimizacija topologije prikaže območja, kjer so silnice bolj gosto skupaj.

Load Case Manager funkcionalnost vam lahko pomaga, ko morate vaš dizajn preveriti pod različnimi obremenitvami. Z določitvijo vseh različnih obremenitev na začetku, lahko v tabeli določimo magnitudo in vključenost/izključenost vsake obremenitve za vsak scenarij. Z enim klikom na ukaz »Run« bomo dobili vse rezultate v eni tabeli.

Slika 3 – Load Case Manager z začetnimi stanji obremenitev.

Podmodeliranje ali sub-modeling vam omogoča delo le na majhnem delu vašega celotnega modela. V osnovi se samo približamo delu modela, ki nas zanima. Če se mejna geometrija ne spreminja, lahko tudi spremenimo notranjo geometrijo in hitro ponovno preračunamo analizo. Ni nam potrebno preračunati celotnega sistema. Na pod-modelu lahko tudi izboljšamo mrežo, s čimer lahko kaj se dogaja v območjih večjih napetosti z več natančnosti in v krajšem času.

Slika 4 – Podmodeliranje v termalno-napetostni analizi.

Pred analizo kateregakoli modela, pa si je vredno ogledati, če je sistem zmožno preračunati z 2D poenostavitvijo. 2D poenostavitev omogoča preslikavo 3D geometrije, obremenitev in vpetij na 2D ravnino, kjer močno poenostavimo kompleksnost preračuna modela. Z prerezom ravninskega ali krožno-simetričnega modela lahko opravimo preračun veliko hitreje in z veliko bolj gosto mrežo. Seveda pa lahko 2D poenostavljene rezultate prikažemo v 3D.

Slika 5 – 2D krožno-simetrični rezultat prikazan v 2D in 3D.

To je le 5 funkcij v SOLIDWORKS Simulation Professional, ki lahko pospešijo vaše delo – četudi uporabljate le linearno statično analizo.
Vir: https://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2020/04/linear-static-fea-productivity-with-simulation-professional.html