Upravljanje in vzdrževanje objektov s podporo 3D skeniranja

V primeru upravljanja in vzdrževanja, tako manjših kot večjih objektov, se velikokrat pojavlja dilema o prednostnih investicijah in njihovih stroških. To vprašanje je največkrat povezano s kakovostjo nadzora celotnega objekta skozi različne življenjske faze. Podjetje FARO s svojimi rešitvami naslavlja prav ta manjkajoči del in s pomočjo 3D skeniranja združuje vse življenjske faze v enovito kontrolirano celoto. Kako to deluje pa v nadaljevanju objave.

3D skeniranje je vse vidno oko.
3D skeniranje s pomočjo FARO Focus laserskega skenerja, prinaša neverjetne možnosti kontrole velikih objektov iz perspektive vsemogočnega opazovalca. Pogledi iz ptičje perpektive, rentgenski pogledi, prerezi skozi celotno stavbo, preleti skozi zajete podatke, podpora visoko resolucijskih slik, itd. dovoljujejo uporabniku vpogled v podatke, ki jih s prostim očesom ali preko fotografij ni mogoče pridobiti. Na osnovi celostnega vpogleda so odločitve uporabnika takšnega sistema podprte z realnimi in merljivimi podatki, kar omogoča natančno načrtovanje del in z njimi povezanih stroškov.

Prerez stavbe in vpogled v odnose prostorov med različnimi nadstropji.
Rentgenski pogled skozi objekt.
Natančen tlorisni načrt pridobljen iz skeniranih podatkov.

Združene življenske faze
3D skeniranje skozi različne življenjske faze vse načrtovanja, gradnje in uporabe omogočajo vpogled v preteklost in nadzor nad informacijami, ki se zaradi svoje narave ali časa niso več razvidne. Za primer lahko vzamemo vpogled v skrite instalacije. Vsi elementi, ki so v končni fazi projekta skriti očem so lahko v določeni življenski fazi objekta dokumentirani in nato priklicani preko FARO rešitev kot je na primer FARO Scene in FARO WebShare Cloud. Skeniranje objekta v fazi pred oddajo v najem služi kot dokazno gradivo prvotnega stanja ali kot material za oglaševanje. Za opremljevalce z notranjo opremo so skenirani podatki osnova za načrtovanje optimalnih postavitev pohištva za maksimalno izkoriščen prostor.

Vpogled v fazo pred končnim ometom in zaključnim takom na levi ter končan prostor na desni. Rešitev FARO WebShareCloud omogoča varovano deljenje podatkov z zunanjimi partnerji, vzdrževalci in investitorji.

Za vprašanja ali prikaz delovanja naprav in programskih oprem smo dosegljivi preko info@ib-caddy.si ali na 01 566 12 55.