Načrtovanje, logistika in kontrola v gradbeništvu s 3D skeniranjem

Kaj imajo načrtovanje, logistika in kontrola v gradbeništvu skupnega s 3D skeniranjem?

Odgovor na zastavljeno vprašanje in odličen praktični prikaz implementacije FARO Focus Laserskega Skenerja v proces dela si lahko ogledate v spodnjem posnetku.

Načrtovanje gradnje na oblaku točk
Pred začetkom načrtovanja infrastrukture in objektov se vse pogosteje uporablja 3D skeniranje z namenom zajema podakov, ki vplivajo na samo načrtovanje. Zajeti 3D podatki s FARO Focus Laserskim Skenerjem omogočajo izkušnjo vsemogočnega zunanjega opazovalca, ki lahko preko zmogljivega uporabniškega vmesnika programske opreme FARO Scene nadzira območja izven prvoosebnega pogleda. Z uporabo programske opreme FARO AsBuilt se lahko skenirane podatke prenese v CAD sisteme. Med načrtovanjem v CAD sistemu lahko arhitekti nato nadzorujejo kolizije s sosednjimi objekti ali naravnimi ovirami in na podlagi ugotovitev sprejemajo odločitve, ki so ključne tako za samo gradnjo in kot tudi končno uporabnost objekta.

Logistično upravljanje gradbišč preko 3D skeniranja
Projektni management in še posebej logistični del upravljanja se v projektih srečuje z vse bolj kompleksnimi nalogami. Hiter in vzporeden sistem gradnje prinaša izzive kot so načrtovanje transportnih poti na in iz gradbišč, postavitev žerjavov, odvoz odvečnih materialov, gibanje gradbenih delavcev, itd. FARO Focus Laserski Skener v povezavi z programsko orpemo FARO Scene omogoča vpogled v stanje gradbišča v različnih fazah in sprotno prilagajanje logističnih poti za maksimalno učinkovitost gradnje.

Na podlagi skeniranih podatkov modelirano okolje gradbišča in načrtovana postavitev žerjavov.

Kontinuirana kontrola gradnje z namenom povečevanja produktivnosti in zmanjševanja stroškov.
Poleg prednosti v načrtovanju in logistike 3D skeniranje veliko prednosti prinaša tudi pri kontroli gradnje. Programska rešitev FARO BuildIT Construction v povezavi s FARO Focus namreč omogoča kontrolo gradnje na sami lokaciji in z analizo podatkov kontrolorjem pomaga pri odločitvah za hitro odzivanje na dejansko stanje zgrajenih elementov. Kontrola ravnosti tal in sten, nagibov tal in stebrov, izračunov izkopov in nasipov so le nekatere od možnosti, ki jih 3D skeniranje omogoča.

Za vprašanja ali prikaz delovanja naprave in programskih oprem smo dosegljivi preko info@ib-caddy.si ali na 01 566 12 55.