FARO CAM2 in kontrola skeniranih podatkov

FARO CAM2 je programska oprema za izvajanje kontrolnih meritev s FARO Quantum merilno roko.

Programska orema CAM2 podpira tako kontaktne kot brezkontaktne meritve ter proces brez in s CAD modelom. Z možnostjo načrtovanja in priprave merilnega protokola v naprej omogoča s tem povezano načrtovanje orodij in priprav za vpenjanje merjenca.

Z možnostjo kombinacije kontaktnih in brezkontaktnih meritev odpira možnost uporabe v širokem spektru kontrole izdelkov kot na primer tankih plastičnih elementov ali pločevin.

Spodaj so predstavljene nekatere funkcije, ki jih programska oprema CAM2 ponuja na nivoju brezkontaknih meritev.

Meritve na podlagi CAD modela

CAM2 kot večina modernih programskih oprem za kontrolo kakovosti omogoča uvoz standardnih CAD model-ov.

Poleg avtomatskega branja nominalnih vrednosti in uporabe GD&T, uporaba CAD modela v CAM2 prinaša več prednosti. Prva izmed prednosti je seveda uporaba vseh standardnih načinov poravnave meritev s CAD modelom – Alignment.

Alignment

CAM2 omogoča vse od Best Fit Alignment (Scan to CAD), do hitre poravnave s CAD modelom »Align my Part«, do »Three Feature alignment«, »Datum Alignment« in RPS alignment, ki se v CAM2 skriva pod imenom »Iterative Alignment«.

Primerjava oblaka točk z CAD modelom > Comparison to CAD

Druga prednost, ki jo prinaša delo z CAD modelom je direktna primerjava meritev s CAD modelom in prikaz deviacij s pomočjo barvne mape. Poleg barvne mape, ki se v CAM2 imenuje »Comparison to CAD« je mogoče s funkcijo »Pick Deviation« izbrati poljubne točke na CAD površini in s tem preverjati vrednosti deviacij na specifičnih mestih.

Avtomatski izvlek podatkov iz oblaka točk > Extract Features

Kadar želi uporabnik poleg splošnih deviacij preverjati tudi posamezne gradnike z določenimi tolerancami, je to mogoče s funkcijo »Pick From CAD« kjer uporabnik preprosto izbere želeno CAD površino in programska oprema samodejno izvleče podatke iz oblaka točk, ki »pripradajo« izbrani površini. Ker algoritmi pravtako samodejno preberejo nominalno vrednost je potrebno vpisati le še tolerančno območje, na podalgi katerega program sporoči ali je gradnik izdelan v izbranih tolerancah ali ne.

Iz 3D oblaka točk v 2D prerez

Poleg zmogljivih 3D funkcij CAM2 ponuja tudi 2D prerez s prikazom deviacij. V 2D prerzu lahko uporabnik izvaja 2D meritve ali pregleduje odstopanje izmerjenih vrednosti od nominalnih vrednosti. 2D prerezi so odlično orodje za kontrolo ujemov dveh elementov ali tankostenskih izdelkov kot so plastini ulitki ali pločevine.

Tehnične specifikacije CAM2 si lahko ogledate na spletni strani FARO IB-CADDY.

Za vprašanja ali prikaz delovanja naprave in programskih oprem smo dosegljivi preko info@ib-caddy.si ali na 01 566 12 55.