Preračun prezračevanja s SOLIDWORKS Flow

Featured Video Play Icon

Preračun učinkovitost ventilacije in kvalitete zraka je ključnega pomena za določene panoge. Vendar takšen preračun ni preprost in ga ne zmore izvesti veliko programov. Zmoremo pa tak preračun narediti s SOLIDWORKS Flow modulom z dodatkom HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning).

Za predstavitev rešitve smo pripravili primer preračuna ventilacije prostorov IB-CADDY ITC. 3D model izhaja iz 3D skeniranih podatkov. 3D skenirane podatke smo zajeli s FARO Focus skenerjem, ki se uporablja za zajem zunanjih in notranjih prostorov za industrije arhitekture, gradbeništva, forenzike… Obdelava skeniranih podatkov se je izvedla v FARO SCENE LT programu, ki je na primeru istih prostorov opisan v prispevku na našem blogu.

Scenarij preračuna zračenja je sledeč: Zunanja temperatura je 5°C. V prostorih so štiri okna rahlo odprta. Pod vsakim oknom je tudi radiator. Radiatorji se grejejo iz peči v kurilnici. V delavnici je edini vsiljen pretok zraka. To je mala zračna črpalka, ki črpa zrak iz delavnice. Zanima nas kakšna bo temperatura prostorov in kako »svež« bo zrak v posameznih prostorih.

Na sliki 1 vidimo 3D model pisarne, kjer so označena odprta okna, kurilnica, zračna črpalka in vhodni hodnik.

Robni pogoji analize so bili sledeči:

  1. Odprta okna z zunanjo temperaturo 5°C
  2. Pretok zraka skozi črpalko, ki srka zrak iz prostora in ga izpusti v zunanjost.
  3. Gretje na vseh radiatorjih.
  4. Gretje na peči v kurilnici.

Med računanjem smo za konvergenco spremljali povprečno temperaturo zraka in povprečno hitrost pretoka zraka. Kot rezultat smo si ogledali temperaturno razporeditev po prostorih, za »svežino« zraka pa smo gledali rezultat LMA (Local Mean Age), ki nam poda informacijo o potrebnih sekundah, da je zrak prišel od zunanjosti do določene točke v prostoru.

Kot vidimo na sliki temperature, je le-ta najvišja v kurilnici in nad zaprtimi okni (zaradi radiatorjev), najnižja pa ob odprtih oknih.

Na rezultatu LMA pa vidimo, da se zrak najbolj zadržuje na vstopnem hodniku (pričakovano, saj tam ni ventilacije). Na LMA rezultatu pa imamo prikazane tudi tokovnice iz katerih lahko vidimo smeri pretoka zraka.