CAMWorks 2020 – Tehnološka podatkovna baza

 

Glavna novost podatkovne baze CAMWorks2020 je prilagodljivost razpredelnic. Bazo tako lahko prilagodimo po potrebi oz. željah posameznikov. V razpredelnici lahko prilaggodite širino razpredelnice, izklapljate in vklapljate stolpce, filtrirate podatke in urejate vrsteni red stolpcev.

Prilagojeno razpredelnico lahko shranite kot varnostno kopijo oz. zunanjo datoteko (*.cwjs), prav tako lahko obnovite ali pa zamenjate pretekle verzije datotek formata *.cwjs.

Slika: Gumba »Save Settings« in »Restore Settings« v podatkovni bazi – »TechDB« pod zavihkom »Settings«.