S pomočjo SOLIDWORKS Flow Simulation 2020 boste delali pametnejše odločitve in izdelali boljše izdelke

Featured Video Play Icon

Kaj, če bi konstruktorji in inženirji v vašem podjetju lahko hitro simulirali pretoke tekočin, plinov, toplote in sil, ki so posledice pretoka -vse parametre, ki so kritični za vaš izdelek?

SOLIDWORKS Flow je v SOLIDWORKS popolnoma integriran modul za preračun pretokov (CFD ali computational fluid dynamics). SOLIDWORKS Flow vam omogoča realen preračun pretokov, zagon »Kaj če« oz. »What if« scenarijev in vpliva pretoka plina, tekočine ali toplote na ostale komponente.

Novosti v SOLIDWORKS Flow Simulation 2020 vam pomagajo pri izdelavi novejših, boljših in bolj inovativnih produktov hitreje kot kadarkoli prej. Najzanimivejše novosti so:

  • Zmanjšanje vrtljajev ventilatorja
  • Model prehoda toplote v poroznem mediju
  • Logične operacije v formulah

Optimizacija dizajna z zmanjšanjem vrtljajev ventilatorja (Fan Derating)

Ventilatorje se pogosto uporablja pri zmanjšanih obratih za zmanjševanje zvoka in podaljšanje življenjske dobe. Kot je bilo že omenjeno, se to doseže z zmanjšanjem obratov na minuto (RPM) ventilatorja, kar zniža krivuljo ventilatorja in se opiše s faktorjem zmanjšanja (Derating factor).

Primer tega je tiskano vezje, ki s PWM (pulse width modulation) metodo upravlja hitrost ventilatorja in s tem uravnava termalno sposobnost sistema in glasnost.

Fan Derating funkcija vam omogoča analizo različnih scenarijev in optimizacijo sistema brez testiranja različnih fizičnih prototipov.

Poenostavite delotok z modelom prehoda toplote v poroznem mediju (Heat Exchanger Model)

Porozni mediji se v SOLIDWORKS-u tretirajo kot porazdeljen upor za pretok. Ko pa analiziramo sistem, ki vsebuje pretok toplote med tekočino in plinom v izmenjevalcu toplote, pa lahko uporabimo model prehoda toplote, kjer prehod toplote med mediji v poroznem mediju opišemo z eksperimentalnimi krivuljami toplote v odvisnosti od pretoka.

Kompleksna matrika izmenjevalca toplote se poenostavi z metodo na osnovi geometrične preračunske metode. Zakon upornosti pretoka se uporabi za preračun pretoka skozi porozni medij, eksperimentalne krivulje pa se uporabijo za preračun pretoka toplote.

S tem v Flow Simulation drastično poenostavimo delotok in zmanjšamo numerično zahtevnost modela in s tem tudi pospešimo čas preračuna.

Poenostavljanje simulacije z logičnimi operacijami v formulah

Robni pogoji so lahko odvisni od koordinat, časa in spremljanih parametrov (npr. ciljev ali goal-ov). Sedaj lahko definiramo kompleksne povezave z uporabo funkcij iz Boolove algebre kot so IF, AND, OR, XOR, NOT, >, < in =.

Logične operacije vam olajšajo poganjanje vaše analize znotraj določenih območij ali parametrov, kar zmanjša število scenarijev, ki jih morate analizirati.

Vir: https://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2019/12/solidworks-flow-simulation-2020-helps-you-make-better-decisions-for-superior-performance.html