Teleskopsko trinožno stojalo za 3D skener FARO Focus

Podjetja in posamezniki, ki delajo v segmentu gradbeništva, procesne tehnike, vzdrževanja infrastrukture in sploh na področjih kjer je potreba po izmeri večjih objektov, se v zadnjih letih vse več srečujejo z virtualnimi oblaki točk neposredno povezanimi s 3D skeniranjem. Večina del, ki so povezana s 3D skeniranjem na omenjenih področjih se izvaja s klasično postavitvijo skenerja v pokončnem položaju. Zaradi vse pogostejše uporabe 3D skenerjev pa se pojavljajo vprašanja kako doseči mesta, ki jih s klasično postavitvijo skenerja na lahkem prenosnem trinožnem stojalu ni mogoče zajeti.

V nadaljevanju si poglejte rešitev za zajem nedosegljivih mest z uporabo teleskopskega trinožnega stojala.

Teleskopsko trinožno stojalo za 3D skenerje omogoča dvig samega skenerja do višine 4m. Pri tem je za maksimalno natančnost zajetih podatkov potrebno upoštevati nastavitve kot so višja resolucija oziroma višja kvaliteta zajema. S tem namreč upočasnimo rotacijo skenerja in zmanjšamo napake zajema zaradi morebitnega  nihanja trinožnega stojala.

Prav tako teleskopsko trinožno stojalo omogoča spust skenerja 4,5m pod raven tal, na primer v cestne jaške ali skozi strešne odprtine v prostor pod skenerjem. Pri tem je skener na trinožnik pritrjen s posebnim nastavkom.