FARO 3D skenerji in STORMBEE brezpilotniki

Featured Video Play Icon
3D lasersko skeniranje je v industriji preizkušena metoda, ki omogoča prostorsko zajemanje podatkov z natančnostjo do 1mm.
Na ta način lahko generiramo zelo točne predstavitve stavb ter industrijskih postrojenj in objektov, kar lahko uporabimo pri izdelavi 3D modelov, risb, izometričnih prikazov, P&ID načrtov in analiz.
FARO 3D skenerje lahko uporabljamo tudi na STORMBEE brezpilotnih letalnikih (dronih) za zajem 3D informacij iz zraka. V kombinaciji z BeeFlex programsko opremo lahko tako zajete podatke prenašamo v številne druge softvere.