Kako upravljati SOLIDWORKS Toolbox komponente v SOLIDWORKS PDM?

Uporaba SOLIDWORKS PDM za upravljanje SOLIDWORKS Toolbox-a omogoča avtomatizacijo večih funkcij:

  • Dodajanje manjkajočih Toolbox komponent v PDM zalogovnik
  • Ustvarjanje referenc med Toolbox komponentami in SOLIDWORKS sestave
  • Check Out/In operacije nad Toolbox komponentah in ustvarjanje nove različice

Če želite nastaviti SOLIDWORKS PDM za upravljanje SOLIDWORKS Toolbox komponent, sledite spodnjim korakom:

  1. Toolbox datoteke iz mape »SOLIDWORKS Data« kopirajte v PDM
  2. Naredite Check In za vse SOLIDWORKS Toolbox datoteke
  3. Z uporabo orodja SOLIDWORKS PDM Administration, nastavite upravljanje Toolbox komponent preko PDM »Manage SOLIDWORKS Toolbox in the vault« in dovolite uporabnikom, da lahko spreminjajo možnosti na SOLIDWORKS Toolbox komponentah »Allow clients to change SOLIDWORKS Toolbox component options«.
  4. Pod »Toolbox root folder path«, kliknite na gumb »…« za brskanje, poiščite Toolbox korensko mapo v SOLIDWORKS PDM, ki je bila ustvarjena v 1. in 2. koraku.
  5. Ko ste zaključili z nastavitvami v PDM, odprite SOLIDWORKS, »System Options« > »Hole Wizard/Toolbox« in spremenite pot do mape, ki se nahaja v PDM zalogovniku.
  6. Omogočite tudi »Make this folder the default search location for Toolbox Components«. Ta možnost bo samodejno posodabljala pot do SOLIDWORKS Toolbox komponent, ko bodo te dodane v PDM.

 

Vir: SOLIDWORKS Tech Blog