DelfoiCUT: Menjava orodij in izbiranje poti rezanja

DelfoiRobotics ponuja tudi paket DelfoiCUT, ki je kot že samo ime pove namenjen rezanju. DelfoiCUT omogoča  enostavno izbiranje med različnimi orodji, hitro ustvarjanje novih orodij, saj ima program že prednaložene nekatere oblike orodij katerim samo spremenite dimenzije, preprosto izberete poti rezanja in hitrosti potovanja.

V prvem delu videoposnetka (»Create custom tool set«) je prikazano ustvarjanje novih orodij, katere izmed oblik orodij so že v naprej določene in dodane, ter katere parametre lahko orodju spreminjate.

V drugem delu videoposnetka (»Path creation«) je prikazan način izbiranja poti orodja. Po končani izbiri poti orodja lahko pregledate položaj in orientacijo v vsaki točki, ki jo je program ustvaril. V kolikor vam katera izmed točk, lega orodja, lega robota ni všeč lahko to spremenite tako, da popravite lego v željeno in pritisnete gumb »Touch-up«.

V tretjem delu (»Modify start point«) je prikazano spreminjanje začetne točke rezanja in spreminjanje kota pod katerim se začne rezanje (vhodni kot).

V četrtem delu (»Modify process parameters«) je prikazano spreminjanjne nekaterih procesnih parametrov kot so: kompenzacija radija orodja, globine rezanja in  kotom orodja.

V petem delu (»Modify point orientations«) je prikazano spreminjanje orientacije orodja v določenih točkah z že prej omenjeno funkcijo »Touch-up«