Funkciji Branch in Merge v SOLIDWORKS PDM Professional

Raziskovanje novih oblikovalskih idej je pomemben način za izpopolnitev zasnove izdelka, sedaj pa je z novim funkcijama Branch in Merge v SOLIDWORKS PDM Professional ta naloga še preprostejša.

Ne glede na stanje so lahko kosi, sestavi ali risbe razvejani in njihova struktura bo prepoznana. Definirate lahko ciljno mapo, dodate predpono (preffix) ali pripono (suffix) za ime datoteke, posamezne datoteke pa lahko tudi vključite ali izključite iz veje.

Slika1: Operacija Branch

Razvejanje (branching) ustvarja kopije datotek, ki omogočajo povezavo več različic izvorne datoteke z njihovim virom. Vsako različico lahko obdelate, da raziščete različne spremembe oblikovanja. Ko končate z oblikovanjem, lahko spet združite svoje datoteke.

Slika2: Operacija Merge

Branch in Merge operacije so zabeležene v zgodovini združenih in izvornih datotek.

Slika3: Zgodovina

Še nikoli ni bilo lažje raziskati novih oblikovalskih idej kot z Branch in Merge funkcijama. Nova dvosmerna komunikacija med revizijskimi tabelami in PDM pa bo zagotovila, da bodo vsi v oblikovalski skupini obveščeni.

Video: Funkciji Branch in Merge v SOLIDWORKS PDM Professional