Zanimive novosti v SOLIDWORKS 2020 beta

SOLIDWORKS je pred kratkim izdal beta verzijo programa SOLIDWORKS 2020. Tako kot vsako leto je tudi verzija SOLIDWORKS 2020 polna novosti. Novosti jo toliko, da so opisi le-teh zapolnili skoraj 200 strani PDF dokumenta. Večina novosti je posledica želja uporabnikov. V tem prispevku se bomo osredotočili na 10 novosti, ki se nam zdijo zelo zanimive.

  1. Fleksibilne komponente:

To so komponente, ki so definirane v kontekstu sestava, da se spreminjajo s spreminjanjem sestava. Primer tega je vzmet, ki se prilagaja sestavu. Če pa tako vzmet vstavimo v drug sestav, se ne bo več spreminjala. V SOLIDWORKS 2020 bomo imeli možnost definirati tako vzmet kot fleksibilno tudi v drugem sestavu. To bo precej poenostavilo izdelovanje knjižnice fleksibilnih komponent.

  1. Dodajanje opomb Hole Callout na prerezne poglede v risbah:

Hole Callout funkcija na risbi doda opombo o vrsti luknje na katero je pripeta. Ta funkcija sedaj deluje tudi na prereznih pogledih, ki potekajo skozi luknje.

  1. Detailing način:

Detailing način je način odpiranja risb velikih sestavov. V Detailing načinu se lahko dodaja in spreminja različne opombe, podatki modela pa se ne naložijo. Detailing način je uporaben za izvajanje sprememb na risbah velikih sestavov in na risbah z veliko listi, konfiguracijami in zahtevnimi pogledi.

  1. Primerjava telesa:

Primerjava telesa (Body Compare) je nova funkcija, ki primerja dve skupini teles, ki so postavljeni v isti kos ali sestav. Primerjamo lahko, na primer, CAD model in skeniran mrežni model.

  1. Idelava Offset površin brez površin, ki se ne zmorejo generirati:

Offset surface je eden izmed najbolj pogosto uporabljenih ukazov pri modeliranju površin. Pogosto pa se je pojavila težava, da se ukaz ni zaključil, ko se ena ali več izbranih površin ni mogla generirati. To se je sedaj spremenilo. Če se katera površina ne more generirati, se le-ta izključi iz rezultata, ukaz pa se izpelje do konca.

  1. Popravljanje manjkajočih referenc v Fillet in Chamfer gradnikih:

V SOLIDWORKS 2020 bo sedaj možno poskusiti samodejno popraviti manjkajoče robove v Chamfer in Fillert gradnikih, če bodo obstajali smiselni robov za definicijo nove reference.

  1. Preslikava silhuete:

V skici bo sedaj možno preslikati silhueto enega ali več teles na ravnino skice.  To operacijo se lahko izvede v 2D skici in na ravnini 3D skice. Operacija deluje tako na part nivoju kot na nivoju sestava.

  1. Kosovnica v dostopu do PDM preko Web2:

SOLIDWORKS PDM Web2 vam bo v verziji 2020 omogoča gledanje sestavov kosovnic. To pomeni, da bo možno dobiti še podrobnejše informacije o vašem sestavu kjerkoli boste imeli dostop do interneta.

  1. Uporaba ALI, IN ter NI operatorjev v iskalniku za PDM:

SOLIDWORKS PDM 2020 bo v svojem iskalniku podpiral operacije ALI, IN ter NI. S tem se iskanje pravilnih datotek na PDM zalogovniku zelo pospeši in olajša.

  1. Fastener Stack:

Velike količine Toolbox elementov lahko vpliva na hitrost delovanja sestava in risbe. To težavo se lahko reši z novo funkcijo v SOLIDWORKS Toolbox – Fastner Stack. Fastner Stack naredi podsestav več zaporednih Toolbox elementov (npr. vijak, podložka, podložka, matica), ki se lahko razmnoži na več lukenj v sestavu.