3DSwym – 3DExperience platforma za sodelovanje med posamezniki in skupinami

Featured Video Play Icon

3DSwym (izgovorjeno 3D Svim) je aplikacija, ki se izvaja na 3DExperience platformi. 3DSwym omogoča posameznikom in skupinam deljenje idej in pospešuje inovacije v notranjih in zunanjih ekosistemih. Podjetja so zaradi te aplikacije bolj agilna in inovativna zaradi uporabe intuitivnih orodij socialnega komuniciranja.

3DSwym je del Social Collaborative Services aplikacij, ki so bile naznanjene na SOLIDWORKS World 2019. Le-te so na voljo z vsako licenco SOLIDWORKS, ki je pod vzdrževanjem.

3DSwym ima sledeče zmožnosti:

  • Ustvarjanje skupin in pridruževanje skupinam, kjer uporabniki delijo znanje in komentarje.
  • Sodelovanje uporabnikov z orodji socialnih medijev (objava, mediji, vprašanja, wiki strani, ideje) in večanje inovativnosti.
  • Upravljanje skupin preko izbire pomembnih vsebin in vabljenja uporabnikov z željenimi znanji in interesi.
  • Upravljanje lastnega profila.