5-osno rezkanje v Eureka Virtual Machine

Featured Video Play Icon

Eureka Virtual Machine obvlada tudi 5 osno rezkanje in ga z lahkoto simulira. ker omogoča zasuke orodja v vseh smereh, rotiranja vpenjalne mize itd. V kolikor simulirane poti orodij ne odgovarjajp ker npr opravljajo nepotrebne gibe, lahko z Eureko Virtual Machine to preprosto spremenimo oz. popravimo kar v aplikaciji, česar v večini drugih programov ni omogočeno. Po korekciji NC kode sledi ponovna simulacija brez ponovnega zagona postopka. Optimizacija poti orodja pripomore k skrajšanju časa izdelave in povečanju produktivnosti.

V videu je prikaz simulacije in realne obdelave v 5-osnem CNC-ju GROB G550.