SOLIDWORKS Model-Based Definition (MBD)

Featured Video Play Icon
SOLIDWORKS Model-Based Definition (MBD) je dodatni modul za SOLIDWORKS, ki omogoča manj-papirno poslovanje v procesu od razvoja in konstrukcije do proizvodnje in sodelovanja z dobavitelji in ostalimi partnerji. Podjetjem omogoča definiranje, organizacijo in izdajo produktnih in proizvodnih informacij (PMI) vključno s 3D modelom v standarnih industrijskih formatih.

 Za razliko od obstoječih načinov predstavljanja proizvodov v 2D okolju podpira SOLIDWORKS MBD proces z vključitvijo celotne informacije v 3D model. Na ta način je omogočeno minimiziranje od. odprava napak, skrajšanje časov priprave dokumentacije za proizvodnjo in samih proizvodnih ciklov in omogočanje skladnosti z sodobnimi industrijskimi standardi.
 
 
#solidworks #3d #mbd #camworks #ibcaddy