Formlabs Castable Wax – Postopek izgorevanja

Fotopolimer imenovan Castable Wax je prvi material podjetja Formlabs, ki vsebuje 20% voska, kar omogoča čisto izgorevanje. Ta material je namenjen izdelovanju kalupov za razne predmete z izrazitimi detajli. Je idealen za livarje, še posebej za zlatarje.

Da pa pridemo do kalupa, pripravljenega za vlivanje, moramo kalup z Wax modelom pravilno termično obdelati. V koraku izgorevanja se kalup izsuši in utrdi, Wax model pa izgori, po čimer je kalup pripravljen za litje.

 

Metrične enote Imperialne enote Metoda izračuna
Natezne lastnosti
Natezna moč 22.5 MPa 3270 psi ASTM D 638-10
Young modul 0.94 GPa 13 ksl ASTM D 638-10
Raztezek pri lomu 13% 13% ASTM D 638-10
Izgorevanje
Temperatura pri 5% masni izgubi 249 °C 480 °F ASTM E 1131
Vsebnost pepela (TGA) 0.0 – 0.1% 0.0 – 0.1% ASTM E 1131

Tabela 1: Lastnosti Castable Wax materiala.

 

Spodnji graf se nanaša na navodila proizvajalca kalupa R&R® Plasticast with BANDUST™  in deloma tudi geometrije/velikosti modela.

Če uporabimo kalup nekega drugega proizvajalca je sprva priporočljivo poskusiti postopek izgorevanja po navodilih proizvajalca Formlabs (spodnji graf). Po litju in primerjavi kovinskega in Wax modela postopek prilagodimo za boljši rezultat. Hitrost spreminjanja in zadrževanja temperature je odvisno od geometrije, prostornine modela ter velikosti kalupa, postopek izgorevanja pa od navodil proizvajalca materiala za kalup.
Ventilacija v pečki je pomembna zaradi hlapov. Pazimo na temperaturo, ker zaradi pretoka zraka lahko pade.

Graf: Postopek izgorevanja

Tabela 2: Opis postopka izgorevanja Wax materiala

 

Seveda sam postopek izgorevanja lahko prilagodite po svojih izkušnjah in navodilih proizvajalca kalupa. Če vaš kalup prenese večje spremembe v temperaturi lahko postopek pospešite, za kar pa so primerni le zelo majhni Wax modeli. Večji potrebujejo več časa, da se stopijo in izgorijo.

Za bolj podrobna navodila o samem Wax materialu in postopku litja kliknite tukaj.

 

Vir slik in podatkov:
https://support.formlabs.com/s/article/Using-Castable-Wax-Resin?language=en_US