SOLIDWORKS vmesnik caddy4SW

IB-CADDY d.o.o. svojim uporabnikom, ki imajo aktivno vzdrževanje programa SOLIDWORKS, ponuja enostaven vmesnik caddy4SW.

caddy4SW je vmesnik, ki uporabnikom omogoča avtomatizacijo enostavnih ponavljajočih postopkov. Trenutni vmesnik ima tri funkciji:

 1. SheetMetal2DXF
 • Automatiziran proces izvoza razvitih pločevinastih kosov ustvarjenih v SOLIDWORKS-u z Sheet Metal modulom v DXF datoteko
 • Možen izvoz pločevinastih kosov na nivoju kosa ali sestava za eno ali več konfiguracij
  • Nivo kosa
   • Možnost izvoza posamezne pločevine
   • Možnost izvoza večtelesnih pločevinastih kosov
   • Izbira konfiguracij za izvoz (ena ali več konfiguracij hkrati)
   • V primeru več telesnih kosov se posamezno telo izvozi v samostojno DXF datoteko
  • Nivo sestava
   • Izvoz vseh pločevinastih kosov narejenih z Sheet Metal modulom znotraj sestava
   • Izvoz vseh pločevinastih kosov glede na izbrane konfiguracije na nivoju sestava (ena ali več konfiguracij hkrati)
   • Možnost izvoza večtelesnih pločevinastih kosov za predhodno določene konfiguracije v sestavu
  • Ime DXF datoteke je sestavljeno iz naslednjih segmentov – »SheetMetal-Ime kosa-Ime konfiguracije-Ime gradnika »Flat-Pattern«-debelina pločevine(število kosov v sestavu).dxf«
  • DXF datoteke se shranjujejo v mapi glede na nivo izvoza.
   • V primeru izvoza iz nivoja kosa se shranjujejo v isti mapi kje je shranjen pločevinasti kos
   • V primeru izvoza iz nivoja sestava pa se shranjujejo isti mapi kje je shranjena datoteka sestava kljub temu da so pločevinasti kosi lahko shranjeni da drugih lokacijah

https://forum.ib-caddy.com/viewtopic.php?f=23&t=830

 

 1. Bounding Box
 • Omogoča hiter prikaz in izračun prostorskega obsega enega ali več teles kosa ali sestava glede na koordinatni sistem v SOLIDWORKS-u. Vrednosti prostorskega obsega pa se zapišejo v Custom Properties, kar pomeni, da jih lahko uporabimo za izpis na risbi, glavi risbe ali kosovnico.
 • Na nivoju kosa lahko izračunamo prostorski obseg za:
  • Eno ali več teles
  • Proste površine
  • Družino podobnih kosov (konfiguracije). V tem primeru se za vsako konfiguracijo vrednosti zapišejo pod Configuration Specific zavihek.
  • Uvožena telesa
 • Na nivoju sestava lahko izračunamo prostorski obseg za:
  • Sestav kot celoto
  • Družino podobnih sestavov (konfiguracije). V tem primeru se za vsako konfiguracijo vrednosti zapišejo pod Configuration Specific zavihek.
 • Glede na nivo (kos ali sestav) in število konfiguracij funkcija Bounding Box v Custom Properties ali Configuration Specific vedno samodejno doda štiri parametre in vrednosti:
  • 3D Bounding Box X length
  • 3D Bounding Box Y length
  • 3D Bounding Box Z length
  • 3D Bounding Box XxYxZ length
 • V drevesni strukturi se ustvari novi 3DSketch (3DBoundingBox(ime telesa)), ki nam vizualno prikaže prostorski obseg.

https://forum.ib-caddy.com/viewtopic.php?f=23&t=831

 

 1. BarcodeEncode
 • funkcija BarcodeEncode omogoča uporabnikom avtomatiziran način generiranje enkodirane vrednosti (Code 128)
 • Pod BarcodeSettings določimo ime lastnosti katere vrednost želimo pretvoriti v novo lastnost z enkodirano vrednostjo

https://forum.ib-caddy.com/viewtopic.php?f=23&t=931

 

Več o funkcionalnostih si lahko ogledate na IB-CADDY Forum na naslednji povezavi https://forum.ib-caddy.com/viewforum.php?f=23

Nabor funkcionalnosti se bo s časom povečal glede na zahteve uporabnikov SOLIDWORKS-a. Vaše predloge pa nam lahko sporočite na forum.

Aktualno verzijo SOLIDWORKS vmesnika caddy4SW si lahko prenesete na naslednji povezavi
https://forum.ib-caddy.com/viewtopic.php?f=23&t=832