SOLIDWORKS 2019 nudi vse od načrtovanja do proizvodnje

Featured Video Play Icon

SOLIDWORKS 2019 vključuje zmogljiva orodja za povečanje produktivnosti v procesu od načrtovanja do proizvodnje in vam tako omogoča načrtovati nove izdelke hitreje, učinkoviteje in stoškovno optimalnejše.

S pozicioniranjem produkta v sam center procesa SOLIDWORKS 2019 z uporabo SOLIDWORKS MBD (Model Base Definition) funkcionalnosti omogoča vezavo vseh proizvodnih informacij (t.i. PMI -Product Manufacturing Information) na sam model. Na ta način lahko odpravimo oz. minimiziramo izdelavo risb v 2D formatu.

Pri deljenju oz. podvajanju kosov za proizvodnjo izpeljani kosi omogočajo asociativno in kontrolirano povezavo z izvornim modelom. SOLIDWORKS 2019 dodatno omogoča izboljšanje procesa z možnostjo kopiranja obstoječih shem dimenzij in toleranc na izpeljani kos. Na ta način ni potrebno ponovno določati PMI informacij.

Ko so kosi pripravljeni za proizvodnjo lahko uporabimo SOLIDWORKS CAM. Ta omogoča povsem integrirano na znanju oz. pravilih temelječe CNC programiranje. Kar je novo v SOLIDWORKS 2019 je uporaba PMI informacij pri programiranju CNC obdelave za struženje. Glede na shemo toleranc SOLIDWORKS CAM sedaj avtomatično osvežuje strojne operacije glede na preddefinirana pravila, ki sledijo vašemu pristopu oz. načinu dela v proizvodnji.

SOLIDWORKS CAM 2019 še dodatno zmanjšuje čas potreben za izdelavo CNC programa z novimi funkcijami, ki:

  • v primeru konfiguracij omogoča več proizvodnih nastavitev in operacij na posameznem kosu
  • podaljšajo življensko dobo orodja in izboljšajo površinske obdelave
  • omogočajo premik posamezne strojne obdelave iz izvorne lokacije na katerokoli pozicijo s čimer je omogočena hitra in enostavna obdelava na srednjo toleranco, ne da bi spreminjali geometrijo kosa

Na ta način lahko kose, katere smo včasih obdelovali več dni, sedaj izdelamo v minutah!

S programom SOLIDWORKS Inspection 2019 pa lahko nato pripravimo dokumentacijo prvega pregleda vzorcev (First Article Inspection) in pregleda procesa, ki drastično poenostavi in avtomatizira proces izdelave inšpekcijskih risb z baloni in inšpekcijskih poročil (AS9102, PPAP, itd…).
SOLIDWORKS Inspection 2019 je sestavljen iz samostojne aplikacije in SOLIDWORKS modula, kar omogoča uporabo SOLIDWORKS datotek tako kot PDF in TIFF datoteke. SOLIDWORKS Inspection Professional 2019 je obogaten na način, da dovoljuje več načinov vnosa rezultatov meritev neposredno v inšpekcijski projekt. Vsaka vrednost se lahko vnese ročno, z uporabo digitalnega merila ali preko uvažanja CMM rezultatov.