Določanje surovca za CNC obdelavo

Izdelava izdelka na CNC stroju vedno zahteva surovec. Izberemo ga, ko imamo izdelan načrt kosa, izbran material in stroj na katerem bomo delali. V programu SOLIDWORKS CAM in CAMWORKS moramo definirati velikost surovca in način vpetja predenj lahko začnemo s programiranjem poti orodja. Vpenjalnih naprav obstaja več vrst, ker bomo govorili o manjših surovcih iz aluminija, bomo uporabljali naprave z ročnim vpenjanjem (primež, vijaki ipd.).

Za določanje pravilne velikosti surovca, moramo biti pozorni na sledeče elemente:

  • Gabariti kosa in materialni dodatek
  • Velikost primeža ali vpenjala
  • Obdelava in namen kosa
  • Ponudba standardnih polizdelkov

 

Slika 1: Delavniška risba z gabariti

Gabariti kosa so maksimalne dimenzije po X,Y in Z osi. IB-CADDY d.o.o. svojim uporabnikom, ki imajo aktivno vzdrževanje programa SOLIDWORKS, ponuja enostaven vmesnik caddy4SW (slika2) s funkcijo BoundingBox. Ta funkcija omogoča hiter prikaz in izračun prostorskega obsega enega ali več teles kosa ali sestava.

Slika 2: Izračun gabaritov z vmesnikom caddy4SW

Pri izbiri surovca smo pozorni, da maskimalne X,Y in Z dimenzije (gabariti) niso manjše od maksimalnih dimenzij kosa. Minimalni materialni dodatek je odvisen od velikosti kosa, saj so pri odrezovanju surovcev prisotna večja odstopanja. Za kose do velikosti 200 mm prporočamo 3-5mm dodatka v smeri, katere površino bomo obdelovali, nad 200 mm pa vsaj 5 mm dodatka. Za zelo majhne kose velikosti 50 mm je lahko že 3 mm dovolj dodatnega materiala. Bolje preveč kakor premalo.

Slika 3: Določanje surovca v SOLIDWORKS CAM

Velikost primeža ali druge vpenjalne priprave in največja velikost kosa, ki ga lahko vpnemo je zelo pomembna informacija. V primeru, če vpnemo kos, ki večinoma sega izven primeža, se lahko zaradi obratnih sil med obdelavo sname in posledično poškoduje operaterja, stroj in orodje. V izogib posledic izberemo primerno velikost primeža ali način vpenjanja (npr. z vijaki), da bo obdelovanec dobro pritrjen na delovno mizo.

Slika 4: Primež v CNC rezkarju

Obdelava kosa definira pot orodja, pri čemer moramo paziti, da orodje ne pride v stik s primežem ali vpenjali. Odvisno od zahtevnosti in namena kosa, ki ga obdelujemo, ni vedno potrebna obdelave vseh površin surovca (npr. pri kvadratnem kosu). Če dimenzije, tolerance in površinske obdelave surovca izpolnjujejo zahteve načrta kosa je materialni dodatek nepotreben in je dovolj samo poravnava odrezenih ploskev in raziglanje.

Slika 5: Simulacija obdelave

Ponudba standardnih polizdelkov na trgu je omejena. Naš cilj je za potreben material najti polizdelek z merami, ki bodo ustrezale našemu načrtu obdelave s čim večjo ekonomičnostjo. Nepotrebno je obdelovati surovca, ki je bistveno večji od končnega kosa, ker s tem porabimo več časa pri obdelavi, skrajšamo življenjsko dobo orodja in plačamo več za surovec.

Polizdelki, ki jih ponujajo prodajalci, so večinma v obliki palic, cevi ali ekstrudiranih profilov že z vnaprej določenimi standardnimi dimenzijami. Pri polizdelkih imate definirane višino in širino, samo dolžino pa določite sami.

Slika 6: Aluminijasti surovci

POVZETEK

Na kratko. Dobro analizirajte načrt, predvidite postopek obdelave, načrtujte dobro pritrjenost in na podlagi tega, določite surovec ustreznih dimenzij, ki vam jih ponuja trg.