Uvoz STEP datotek s 3D Interconnect in brez.

Vsi, ki še niste seznanjenji s tehnologijo 3D Interconnect, si lahko o njenem namenu in prednostih preberete v objavi 3D Interconnect – uvoz zunanjih formatov v SOLIDWORKS.

Razlika, ki jo prinaša 3D Interconnect pri uvozu STEP datotek v SOLIDWORKS je ta, da ohranja referenco na uvoženo datoteko. Uvažanje brez pomoči tehnologije 3D Interconnect tega ne omogoča.

Sprva razlika opazna le v drugačni grafični ikoni v drevesni strukturi se pokaže za zelo uporabno tehnologijo, ki nam prihrani ure dela pri spremembah kosov, ki temeljijo na predhodno ustvarjenih STEP datotekah.

Kje je opazna razlika v procesu načrtovanja na osnovi STEP datoteke:

  • Uvoz STEP datoteke.
  • Nadgradnja geometrije STEP datoteke s pomočjo SOLIDWORKS gradnikov (features).
  • Shranjevanje datoteke kot SOLIDWORKS Part oz. Assembly (.SLDPRTD/.SLDASM)
  • Sprememba v prvotni STEP datoteki ali menjava prvotne STEP datoteke z drugo datoteko z istim imenom na isti lokaciji.
  • Osvežitev geometrije v .SLDPRT/.SLDASM:
    1. V primeru uporabe 3D Interconnect se STEP geometrija spremeni v skladu referenčno STEP datoteko. Z njo se osvežijo tudi SOLIDWORKS gradniki.
    2. V primeru brez 3D Interconnect tehnologije se STEP geometrija ne spremeni saj ni povezana s prvotno datoteko.