3D Interconnect – uvoz zunanjih formatov v SOLIDWORKS

Skoraj vsak CAD uporabnik je prejel datoteko od nekoga drugega. Pogosto pa takšne datoteke niso v SOLIDWORKS formatu. Veliko ljudi se zato zanaša na nevtralne CAD formate kot so STEP, IGES, Parasolid,… Te formate se uporablja predvsem zato, ker imajo CAD programi težavo brati datoteke, ki niso v njihovem lastnem formatu. Do sedaj smo na tak način torej pridobili modele iz drugih CAD programov v SOLIDWORKS. Kaj pa naredimo, ko se na importiranem modelu naredi nova revizija? Staro revizijo izbrišemo iz SOLIDWORKS-a in postopek uvoza začnemo od začetka. Preprosto!

Seveda je konec prejšnjega odstavka sarkastičen. Pri ponovnem uvozu imamo lahko velike probleme. Predstavljajte si, da delamo v kompleksnem sestavu z različnimi uvoženimi kosi. Ti uvoženi kosi so že postavljeni v prostor z različnimi relacijami in referencami. Nato pa še dodajmo opombo, da smo te kose tudi geometrično spremenili v SOLIDWORKS-u (npr. dodali smo luknje in izreze). Če moramo uvožene kose izbrisati, jih ponovno uvoziti, ponovno vzpostaviti vse mogoče relacije in reference ter ponovno modificirati geometrijo kosov, lahko za tak postopek izgubimo več ur ali celo več dni.

SOLIDWORKS je z verzijo SOLIDWORKS 2017 uvedel novo tehnologijo, ki se imenuje 3D Interconnect. 3D Interconnect nam omogoča, da v SOLIDWORKS-u odpiramo datoteke narejene v lastnih formatih različnih CAD programov. 3D Interconnect trenutno podpira sledeče formate:

  • CATIA® V5: .CATPart, .CATProduct za V5R8 – 5–6R2016 (zahteva SOLIDWORKS Premium)
  • Autodesk® Inventor: .ipt za V6 – V2016, .iam za V11 – V2016
  • PTC®: .prt, .asm, za Pro/ENGINEER® 16 – Creo 3.0
  • Solid Edge®: .par, .asm, .psm za V18 – ST8
  • NX™ software: .prt za UG 11 – NX 10

Vendar 3D Interconnect ni le orodje za odpiranje zgoraj omenjenih formatov. 3D Interconnect namreč obdrži referenco na uvoženo datoteko. Če program zazna, da se je originalna datoteka spremenila, se nam v drevesni strukturi prikaže oznaka, da se lahko uvožen model posodobi. Geometrija modela se tako popravi, obdržimo pa vse reference, ki so bile vezane na starejšo revizijo modela. To pomeni, da več ur oz. dni dela zaradi posodobitve revizij modelov stlačimo v par klikov. Seveda pa imamo tudi možnost prekiniti povezavo med modelom in datoteko ter na ta način pridobimo navaden importiran kos.

Za koga je torej 3D Interconnect zanimiv? Ta tehnologija močno olajša delo vsakomur, ki mora kdaj odpreti datoteko iz drugega CAD programa. Zaradi tega je zelo zanimiva za delo v podjetjih, kjer poleg SOLIDWORKS-a uporabljajo še kakšen drug CAD program. Prav tako pa se zelo poenostavi prehod iz ostalih CAD produktov na SOLIDWORKS, ko se v podjetju zamenja CAD standard. 3D Interconnect torej zelo olajša delo, ki vključuje uvoz drugih formatov v SOLIDWORKS.