3D tisk s 3DXpert for SOLIDWORKS

SOLIDWORKS in 3D Systems sta uporabnikom SOLIDWORKS-a z aktivnim vzdrževanjem omogočila brezplačen dostop do programa 3DXpert for SOLIDWORKS. Ta program temelji na polni komercialni verziji programa 3DXpert podjetja 3D Systems.

Velika pozitivna stran tega programa je to, da ga lahko uporabite tudi v primeru, da nimate tiskalnika podjetja 3D Systems. 3DXpert for SOLIDWORKS je kompatibilen z veliko tiskalniki različnih proizvajalcev, definiramo pa lahko tudi tiskalnik, ki na začetku še ni v bazi.

Priprava v enem programu

3DXpert for SOLIDWORKS združuje vse potrebne funkcije za pripravo modela za tisk v en program. To pomeni, da se vam ni potrebno ukvarjat z uvažanjem in izvažanjem med programi.

Podprti datotečni formati

3D tisk s 3DXpert for SOLIDWORKS vam omogoča direkten uvoz modelov iz SOLIDWORKS-a in drugih programov. To pomeni, da vam ni potrebno pretvarjati modele v STL format.

Tiskalniki

Ko je geometrija odprta v programu, se izbere vrsto tiskalnika. To definira tiskalno ploščo, debelino sloja, podprte materiale,…

Preverjanje ustreznosti za tisk

Po definiciji tiskalnika se preveri, če je geometrija primerna za tiskanje s Printability Checks orodjem. To orodje nam poda tudi informacije o parametrih kot so ukrivljenost in debelina stene.

Orientacija

Z 3DXpert for SOLIDWORKS lahko optimiramo orientacijo kosa glede na različne faktorje kot so čas tiska, zasedenost tiskalne platforme in potreba po podporah.

Upravljalec podpor

Orodje za definiranje podpore ali Support Manager nam lahko samodejno preračuna območja, kjer potrebujemo podporo, lahko pa le-to definiramo tudi ročno. V programu je obsežna knjižnica različnih podpor, ki jih lahko izberemo pri definiranju podpore kosa.

Ustvarjanje satovja oz. mreže

Ena glavnih prednosti programa 3DXpert for SOLIDWORKS je možnost izdelave satovja, ki nadomesti polno geometrijo z votlo, ki je ojačana z notranjim satovjem. S tem zmanjšamo težo kosa in porabo materiala.

Sledi še razporeditev kosov na tiskalno ploščo. Izpišemo lahko podatke za porabo materiala, ceno in čas tiska.

Naš projekt lahko nato izvozimo kot mrežo, 3MF ali CLI datoteko.

Sposobnosti v tem članku so vključene v Standard verziji programa 3DXpert for SOLIDWORKS. Dodatne možnosti kot so napredne mrežne strukture oz. napredno satovje, simulacije tiska itd. so na voljo v višjih nivojih programa. Več informacij o paketih programa 3DXpert for SOLIDWORKS lahko najdete tukaj.

Namestitvena datoteka

Navodila za namestitev

Vaje in dokumentacija