SOLIDWORKS akademska verzija za leto 2018-2019

SOLIDWORKS vsako leto izda novo verzijo programa. Trenutno je aktualna verzija SOLIDWORKS 2018. Poleg komercialne verzije programa pa SOLIDWORKS vsako leto izda tudi akademsko verzijo tega programa. Le-ta ne izide ob istem času kot komercialna verzija temveč približno takrat, ko izide popravek SP3.

SOLIDWORKS EDU 2018-2019, to je trenutna verzija programa, temelji na SOLIDWORKS Premium 2018. To pomeni, da je v program vključena polna funkcionalnost CAD programa. Poleg CAD programa pa so v akademsko verzijo programa vključeni tudi sledeči moduli:

 • SOLIDWORKS Simulation Premium – orodje za strukturne simulacije na osnovi metode končnih elementov
 • SOLIDWORKS Flow Simulation s HVAC in Electronic cooling dodatkoma – orodje za preračun pretokov tekočin, plinov in temperature
 • SOLIDWORKS MBD – orodje za opremljanje 3D modela s PMI (product and manufacturing information) podatki
 • SOLIDWORKS Treehouse – aplikacija za predpripravo drevesne strukture sestava
 • SOLIDWORKS Toolbox – knjižnica standardnih elementov kot so vijaki, matice, podložke, ležaji itd.
 • SOLIDWORKS Plastics Premium – orodje za simulacijo procesa brizganja plastike
 • eDrawings Professional – aplikacija za hitro gledanje in merjenje 3D modelov
 • SOLIDWORKS Visualize Professional – aplikacija za izdelavo fotorealističnih renderjev in animacij
 • SOLIDWORKS EDU Electrical Professional – aplikacija za načrtovanje elektrotehniških sistemov
 • SOLIDWORKS PDM Standard – aplikacija za upravljanje in varno shranjevanje podatkov (novost v SOLIDWORKS EDU 2018-2019)
 • SOLIDWORKS CAM Professional – orodje za simulacijo orodnih poti in naknadno izdelavo g-kode (novost v SOLIDWORKS EDU 2018-2019)

Izobraževalne ustanove, ki imajo zakupljene določene pakete SOLIDWORKS akademskih licenc, imajo dostop tudi do licenc za uporabo doma, ki jih lahko razdelijo svojim učencem/dijakom/študentom in učiteljem/profesorjem. Licence za domačo uporabo se delijo na dva dela: SOLIDWORKS Student Premium (prejšnja leta se je ta licenca imenovala Student Engineering Kit – SEK) in SOLIDWORKS Student Standard – (prejšnja leta se je ta licenca imenovala Student Design Kit – SDK). Razlika med SOLIDWORKS Student Premium in SOLIDWORKS Student Standard je ta, da SOLIDWORKS Student Premium temelji na SOLIDWORKS Premium licenci in vsebuje vse dodatke, ki so našteti zgoraj, SOLIDWORKS Student Standard pa temelji na SOLIDWORKS Standard licenci.

Glede na zakupljen paket imajo izobraževalne ustanove tudi različno število brezplačnih certifikatov, ki jih lahko ponudijo svojim učencem. Če želi ustanova nuditi svojim učencem brezplačne certifikate, se mora profesor iz te ustanove prijaviti kot SOLIDWORKS Academic Certification Provider. To lahko stori na sledeči povezavi. Kako SOLIDWORKS Academic Certification Provider ponudi certifikate, je opisano tukaj. Šole lahko ponudijo svojim učencem opravljanje 11 različnih certifiaktov:

 • CSWA Academic – Academic Certified SOLIDWORKS Associate certifikat je osnovni SOLIDWORKS certifikat in je namenjen uporabnikom z 6 do 9 meseci izkušenj pri delu s SOLIDWORKS-om.
 • CSWP Academic – Academic Certified SOLIDWORKS Professional certifikat je namenjen uporabnikom z 1 do 2 leti izkušenj v delu s SOLIDWORKS-om.
 • CSWP-MBD – Certifikat, ki dokazuje da zna uporabnik uporabljati SOLIDWORKS MBD funkcionalnosti in orodja.
 • CSWA-Sustainability – Certifikat, ki dokazuje, da uporabnik pozna in razume Sustainability orodja v programu SOLIDWORKS ter razume principe trajnostnega dizajna.
 • CSWA-Simulation – Ta certifikat nakazuje, da uporabnik razume osnove uporabe metode končnih elementov za izvajanje simulacij v SOLIDWORKS-u.
 • CSWP-Simulation – S tem certifikatom uporabnik dokaže, da pozna teorijo ter razume orodja pri uporabi SOLIDWORKS Simulation.
 • CSWPA-Sheet Metal – Uporabnik s certifikatom Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Sheet Metal dokaže, da pozna napredne funkcije pri uporabi orodij za delo s pločevino.
 • CSWPA-Weldments – Uporabnik s certifikatom Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Weldments dokaže, da pozna napredne funkcije pri uporabi orodij za delo z varjenci.
 • CSWPA-Surfacing – Uporabnik s certifikatom Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Surfacing dokaže, da pozna napredne funkcije pri uporabi orodij za delo s površinami.
 • CSWPA-Mold Making– Uporabnik s certifikatom Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Mold Making dokaže, da pozna napredne funkcije pri uporabi orodij za izdelavo brizgalnik kalupov.
 • CSWPA-Drawing Tools – Uporabnik s certifikatom Certified SOLIDWORKS Professional Drawing Tools dokaže, da pozna napredne funkcije pri izdelavi risb.